Kluczowe trendy i procesy były podczas I Kongresu ESG głównym motywem dyskusji poświęconej biznesowi oraz nauce

Przedstawiciele biznesu, świata nauki i rządu podczas panelu dyskusyjnego „Nauka a ESG” na I Kongresie ESG, zorganizowanym przez Instytut ESG, skupili się na współpracy oraz na tym, co w obszarze zrównoważonego rozwoju może przynieść przyszłość.

– Polska ma ważną rolę do odegrania, jeśli chodzi o realizację strategii dojścia do zeroemisyjności w Europie w 2050 r. – zaznaczył na wstępie Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera ds. Czystego Powietrza.

Dodał, że w tym kontekście najwięcej do zrobienia pozostaje w energetyce i przemyśle.

– Wydaje się, że możliwość dojścia do zera w 2050 r. warunkuje to, jak wykorzystamy wodór jako paliwo przyszłości – przypuszcza Bartłomiej Orzeł. – Przykładem są ciepłownie, które choć napędzane gazem, są przystosowane do tego, żeby współspalać również wodór – wskazał podczas dyskusji.

Pełnomocnik premiera mówił również m.in. o wykorzystaniu wód termalnych do ogrzewania oraz możliwościach pozyskiwania stali w procesach bezemisyjnych i wykorzystaniu drewna w budownictwie.

Pomost dla nauki i biznesu

Naturalnym pomostem pomiędzy nauką i biznesem mogą być klastry. Podczas dyskusji opowiadał o tym Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i wiceprezes European Clusters Alliance.

– Klastry działają regionalnie i wspierają rozwój poszczególnych sektorów gospodarki, głównie najbardziej innowacyjnych, choć nie tylko, łącząc środowisko przedsiębiorców, naukowe i samorząd regionalny – mówił Krzysztof Krystowski.

Zwrócił uwagę, że klastry wspierają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli te podmioty, których formalnie ESG dotyczy w mniejszym stopniu, ale które muszą odpowiadać na wyzwania wynikające np. z Europejskiego Zielonego Ładu.

– To z jednej strony wyzwania regulacyjne, ale też cywilizacyjne, zmieniającego się świata i gospodarki. Ci spośród przedsiębiorców, którzy nie dostrzegą zmian i ich wpływu na ich działalność gospodarczą, przegrają, nie będą konkurencyjni. Jest oczekiwanie Komisji Europejskiej, aby klastry stały się agentem zielonej zmiany głównie wśród MŚP – mówił Krzysztof Krystowski.

Podkreślił, że mali i średni przedsiębiorcy, pochłonięci codziennymi sprawami, mają mniejsze możliwości, aby przyglądać się i wyciągać wnioski z megatrendów.

– Duże firmy, takie jak Żabka czy Huawei, mają ten oddech strategiczny i szerokie spojrzenie – zauważył Krzysztof Krystowski.

Przedstawiciele obu tych firm brali udział w dyskusji.

– Ogromną odpowiedzialnością transformacji społeczno-gospodarczej jest to, aby realizować tę zmianę we współpracy z jednostkami badawczymi, także z uczelniami i podmiotami, które tę dodatkową wartość w tworzeniu miejsc pracy mogą mieć – mówił Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w firmie Żabka Polska.

Odniósł się również do raportowania ESG. Żabka Polska w 2021 r. przygotowała już trzeci swój raport odpowiedzialności, który został sporządzony zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania pozafinansowego i poddany niezależnej zewnętrznej weryfikacji.

– Raportowanie pozafinansowe przestaje być dobrą praktyką i czymś dla chętnych, staje się zaś elementem zarządzania przedsiębiorstwem i budowania wiarygodności i zaufania z interesariuszami, w tym z sektorem finansowym i innymi partnerami – podkreślił Rafał Rudzki.

Rafał Rudzki, dyrektor ds. ESG w firmie Żabka Polska / foto: materiały prasowe

Trzy filary ESG w praktyce

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska, opisując strategię firmy, wskazał, że zaczęła ona realizować działania wpisujące się w zrównoważony rozwój, jeszcze zanim ukształtowała się koncepcja ESG. Dotyczy to wszystkich trzech jej filarów: środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego.

– Jeśli chodzi o troskę o środowisko, to choć wszyscy nas znają z telefonów i infrastruktury telekomunikacyjnej, produkujemy wiele urządzeń, które pozwalają na oszczędności oraz zwiększenie wydajności energetycznej, przede wszystkim dzięki użyciu naturalnych źródeł energii. Jesteśmy liderem w produkcji inwerterów do fotowoltaiki oraz baterii, które będą służyły do utrzymania tej energii – opowiadał Ryszard Hordyński.

Mówił również o zaangażowaniu firmy w samochody autonomiczne.

– Produkty będące wytworem naszej myśli inżynierskiej wspierają dbałość o planetę.

Podjęte przez nas do tej porty działania odpowiadają zasadzeniu 250 mln drzew – mówił obrazowo Ryszard Hordyński.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska / foto: materiały prasowe

Podobnie ważny dla Huaweia jest społeczny aspekt działalności. Chodzi przede wszystkim o nierówności. Rozwój internetu i nowoczesnych technologii jeszcze bardziej niektóre z nich uwypukla.

Firma organizuje m.in. konkurs Huawei Startup Challenge. W pierwszej jego edycji promowane były innowacje i start-upy, które wykorzystywały technologie do walki z wykluczeniami, np. edukacyjnymi czy związanymi z niepełnosprawnością. Obecnie trwa druga edycja konkursu obejmująca rozwiązania związane z technologiami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony planety.

Jeśli chodzi o trzeci obszar ESG, czyli governance, Ryszard Hordyński podkreślił wspieranie kobiet, zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Chodzi m.ni. o działania zmierzające do tego, aby więcej pań kształciło się na wyższych uczelniach na kierunkach ścisłych. W Polsce firma angażuje się w działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, m.in. wspierając Fundację Sukces Pisany Szminką i jako partner technologiczny „Women In Tech Days”. Z kolei nowy, globalny program Huawei Women Developers służy doskonaleniu umiejętności programistek. To tylko niektóre przykłady.

Wsparcie dla biznesu

O potrzebach kadrowych i kształceniu na uczelniach wyższych związanych z rozwojem obszaru ESG mówiła podczas dyskusji prof. Agnieszka Domańska, prezes Instytutu Staszica oraz PRME Chapter Poland (polska agenda światowego forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów). Dotyczy to np. raportowania ESG wynikającego z regulacji.

– Raportowanie ma być kompleksowe, obejmować coraz szersze grupy podmiotów gospodarczych i różne przekroje działalności przedsiębiorstwa, wszystkie działy. W związku z tym firmy będą potrzebować specjalistów od zarządzania, prawa, ekonomistów, inżynierów, specjalistów od technologii, biochemii, absolwentów kierunków przyrodniczych, ekologicznych, znających się na planowaniu przestrzennym w kontekście ESG i prośrodowiskowej organizacji przedsiębiorstw, specjalistów od retardacji zasobów, zarządzania odpadami itd. – wyliczała prof. Domańska.

Według niej część polskich uczelni od dłuższego czasu przygotowuje się na transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju i kształci w tych zakresach specjalistów, ale w przypadku niektórych pozostało wiele do zrobienia.

Na styku nauki i biznesu działa Sieć Badawcza Łukasiewicz, o czym opowiadał podczas dyskusji prof. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, jednego
z 28 w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Dostarczamy rozwiązania polskim przedsiębiorcom. Pierwszy wymiar to przełomowe, zielone technologie związane z koniecznością osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówił prof. Stankiewicz.

Dodał, że samo opracowanie strategii ESG jest dopiero wstępem do podjęcia działań.

– Wtedy się okazuje, że potrzebujemy konkretnych innowacji o charakterze technologicznym, ale także procesowym, organizacyjnym, które pozwolą zmienić sposób działania przedsiębiorstwa. I tutaj Sieć Badawcza Łukasiewicz przychodzi z pomocą – wskazał prof. Stankiewicz.

Dobrze prowadzona współpraca nauki z biznesem przynosi korzyści obu stronom, a także całej gospodarce. Zrównoważony rozwój i ESG stworzyły ku temu nowe możliwości.

ESG do dyskusji
„I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG” to forum dla wszystkich zainteresowanych tematyką grup – od przedstawicieli rządu, biznesu, organizacji pozarządowych po naukowców i reprezentantów mediów. Celem jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG.

JPO