Reklama

Poprzez prowadzony przez nas proces certyfikacyjny oraz przekazywaną informację zwrotną upewniamy się, że firmy oferują najlepsze warunki pracy oraz stale poprawiają standardy i ulepszają swoje środowisko pracy. Jako Top Employers Institute jesteśmy partnerem dla innych organizacji, razem podwyższamy oraz tworzymy przyjazne i bogate w możliwości rozwoju środowisko, stawiając pracownika w centrum uwagi. Wierzymy, że to pracownicy tworzą organizację, a kiedy są wspomagani przez doskonałe strategie i praktyki HR, mogą się nieustannie rozwijać, zaś organizacja ma szansę opierać swój rozwój na międzynarodowych standardach. Wyróżnienie w naszym programie pomaga firmom podnieść swój status doskonałego pracodawcy z wyboru.

Dorota Łubek, Regional Manager Poland & Eastern Europe / foto: materiały prasowe

– Ostatni rok, tak jak i poprzedni oraz związana z nim pandemia miały ogromny wpływ na organizacje na całym świecie. Top Employers nadal udowadniają, że priorytetem jest utrzymanie doskonałych praktyk w miejscu pracy. Nadal stawiają czoło wyzwaniom zmieniającego się świata, pracując niestrudzenie, aby mieć pozytywny wpływ na życie swoich pracowników. Cieszymy się, że możemy wyróżnić i świętować razem z organizacjami, które w tym roku otrzymały certyfikat Top Employers – mówi David Plink, CEO Top Employers Institute.

Reklama

Z dużą przyjemnością dzielę się z Państwem przeglądem i interesującymi wynikami badań z programu certyfikacji Top Employers 2022 w Polsce:

• w 13. edycji programu w Polsce certyfikat Top Employer Polska 2022 zdobyły 73 organizacje,

• średni wynik uzyskany w badaniu to 87,17 proc.,

• 2 organizacje biorą udział w badaniu od początku jego istnienia w Polsce,

• 16 organizacji w tym roku uczestniczyło w badaniu po raz pierwszy,

• 27 kolejnych uczestniczy w procesie certyfikacji od minimum 5 lat,

• 41 organizacji spośród certyfikowanych 73 uzyskało prawo do posługiwania się nie tylko certyfikatem Top Employer Polska, lecz również Top Employer Europe. To europejskie wyróżnienie jest przyznawane organizacjom certyfikowanym w co najmniej pięciu krajach europejskich w tym samym okresie badawczym. Te międzynarodowe organizacje udowodniły, że są w stanie konsekwentnie zaoferować swoim pracownikom zharmonizowane doświadczenie i propozycje rozwojowe,

• 86 proc. certyfikowanych organizacji w Polsce to międzynarodowe korporacje, pozostałe 14 proc. to firmy krajowe,

• najliczniej reprezentowane branże w tegorocznym badaniu to: produkcja, usługi finansowe i farmacja.

Być może najważniejszą i najbardziej znaczącą informacją jest to, że tegoroczna grupa Top Employers pozytywnie wpływa na życie prawie 300 tys. pracowników w Polsce, ponad 5 mln w Europie i ponad 8 mln na świecie, a wszystko dzięki oferowanym najwyższej klasy warunkom pracy, które z roku na rok są rozwijane i doskonalone.

Dokonując oceny ostatnich pięciu lat, najlepsi pracodawcy wskazali, że: wzrost przychodów jest stabilny dla 8,22 proc. z nich, nieznacznie wyższy dla 31,51 proc. i znacznie wyższy dla 41,1 proc.; z kolei udział w rynku jest stabilny
w przypadku 30,14 proc. firm, nieznacznie wyższy dla 36,99 proc., a znacznie wyższy dla 24,66 proc. Organizacje te zapewniają, że rozwój własnych pracowników jest dla nich najwyższym priorytetem biznesowym i odpowiednio w niego inwestują.

Z udostępnionych statystyk jasno wynika, że strategia skoncentrowana na pracownikach odgrywa nadrzędną rolę w osiąganiu wyników biznesowych, do czego przyczynia się wysoce zaangażowana i zmotywowana kadra.

Panująca pandemia wywiera ogromną presję na wszystkie firmy niezależnie od branży. W obliczu konieczności sprostania wyzwaniom nowej rzeczywistości Top Employers coraz odważniej dokonują zmian mających na celu ochronę i wspieranie bardziej holistycznego podejścia do biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Wiedzą, że do długoterminowego uzyskiwania celów biznesowych, zdobycia oraz utrzymania zaufania pracowników potrzebne są podejście bardziej zorientowane na człowieka i stawianie go w centrum uwagi. Tym bardziej wydaje się to konieczne ze względu na rosnący wskaźnik absencji chorobowej, który wynosi 5,79 proc. i jest wyższy od ubiegłorocznego o 1 punkt procentowy.

Top Employers są również liderami w „nowym, normalnym” i szybko rozwijającym się świecie pracy. Błyskawicznie odpowiedzieli na potrzeby wynikające z nowej sytuacji, udowodniając tym samym swoją zdolność do dynamicznego łączenia ludzi i technologii. Okazuje się, że pracownicy są w stanie nie tylko przystosować się, lecz także rozwijać dzięki zmianom.

Gratuluję czołowym pracodawcom Polski – Top Employers 2022. 20 stycznia 2022 r. stali się oni częścią ekskluzywnej globalnej społeczności „pracodawców z wyboru” i mogą wiarygodnie twierdzić, że osiągnęli najwyższy stopień doskonałości praktyk HR. Są to organizacje, które nieustannie ciężko pracują nad tworzeniem, wdrażaniem i ulepszaniem strategii i praktyk dotyczących pracowników. Top Employers udowodnili, że oferują wyjątkowe doświadczenia w miejscu pracy, wzmacniają pracowników i odgrywają znaczącą rolę w czynieniu świata pracy lepszym.