Reklama
Parafrazując słowa: „Gospodarka, głupcze”, których użył Bill Clinton, wygrywając wybory w 1992 r., moglibyśmy odpowiedzieć: „Kultura, drogi pracowniku”. Miniony rok pokazał nam, że kultura to najważniejsze spoiwo naszej organizacji. To sposób, w jaki odnosimy się do siebie, do swojej pracy i do naszego otoczenia, coś, co odróżnia naszą firmę od innych. Mamy zdefiniowane wartości obrazujące najważniejsze dla nas zachowania i postawy, takie jak: pozytywna energia i entuzjazm w działaniu, poszukiwanie prostych rozwiązań, poczucie pilności oraz potrzeba rozwoju i ciekawość świata. Regularnie badamy opinie pracowników, włączając w to badanie menedżerów, analizując wspólnie jego wyniki i zachęcając do stałej pracy nad relacjami. Dbamy o otwartą komunikację, co powoduje, że pomimo rozproszonej struktury blisko 87% pracowników uczestniczyło w ostatnim badaniu opinii.
Nie wystarczy jednak badać, należy aktywnie komunikować wyniki badania, planować i realizować działania będące jego efektem, monitorować i komunikować wyniki tych działań pracownikom. Nasze doświadczenia pokazały, że rytuały, które trwale zakorzeniły się w naszej spółce jeszcze przed pandemią (takie jak np. aukcja charytatywna, Rajd Górski, konkursy dla dzieci, akcja „Książka na Dzień Dziecka”), stanowią bardzo silne spoiwo naszej kultury organizacyjnej i mimo zmiany w naszym sposobie pracy przetrwały i wciąż są angażujące dla pracowników. Uruchomiliśmy także nowe inicjatywy, które wspierają kształtowanie kultury organizacji, takie jak np. inicjatywa Działamy z Wartościami – wybór pracowników, społeczność #Emitel_Aktywnie, inicjatywa Dzień Kobiet i Mężczyzn, Akcja Dwie Godziny dla Rodziny, kampania „Październik miesiącem Zdrowia”.
Uruchomiliśmy także wspólnie z firmą House of Skills poszerzony projekt badania kultury organizacyjnej, który nazwaliśmy „Siłą kultury”. W oparciu o metodologię wypracowaną przez Hofstede Institute, patrzymy na naszą organizację z perspektywy kilku wymiarów, takich jak: efektywność organizacji, nastawienie na klienta, kontrola/dyscyplina, punkt odniesienia, komunikacja/dostępność, filozofa zarządzania. W każdym z tych wymiarów badamy, gdzie aktualnie znajduje się Emitel, a gdzie chcielibyśmy być mając na uwadze nasze plany strategiczne i zmieniające się otoczenie. Obecnie analizujemy wyniki badania i przygotowujemy program działań.
Dbałość o kulturę i relacje powoduje, że mamy stosunkowo niską rotację, widzimy, że poza wynagrodzeniem jest coś, co powoduje, że ludzie chcą zostać w naszej firmie. O tym, że mamy dziś do czynienia ze zjawiskiem rosnącej konkurencji i trudnością w poszukiwaniu pracowników nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Badania firmy Kincentric pokazują, że 57 proc. pracowników rozważa zmianę pracy. W Emitel, wg. ostatniego badania opinii, ponad 76 proc. pracowników deklaruje, że pomimo otrzymania podobnej oferty z innych firm pozostałoby w naszej firmie, a ponad 82 proc. uważa, że Emitel jest dobrym pracodawcą na rynku. To bardzo dobre i napawające nadzieją wyniki – wciąż jednak widzimy przestrzeń do dalszej pracy.
Kultura pomaga nam angażować i motywować pracowników do wymagających projektów, a takim jest chociażby projekt refarmingu, czyli zmiany pasma nadawania naziemnych programów telewizyjnych. Projekt, który wymaga ogromnego zaangażowania i czasu pracowników służb technicznych oraz komórek wsparcia. Bez współpracy i zaangażowania pracowników realizacja takich projektów byłaby znacznie utrudniona.
To dzięki naszej kulturze organizacyjnej przeszliśmy bez problemów na pracę hybrydową i zachowujemy bezpieczeństwo w pracy. Tylko oparcie się na wzajemnym zaufaniu i na wynikach pracy, zamiast na kontroli jej przebiegu, pozwala nam osiągać założone cele biznesowe. Jesteśmy świadomi, że taka praca ma zarówno blaski, jak i cienie, a wzajemny kontakt wzmacnia poczucie wspólnoty i buduje relacje, jednak bezpieczeństwo ma dla nas znaczenie priorytetowe. Pracujemy nad docelowym modelem pracy, jednak już teraz widzimy, że praca w modelu hybrydowym pozostanie z nami na stałe i musimy w nim zapewnić warunki, w których każdy odnajdzie coś dla siebie.
Niezależnie od tego, jak mocno pracujemy nad kulturą, rok 2021 pokazał nam rosnącą presję płacową. To drugi ważny element w naszych założeniach. Stąd decyzja o ponownym wartościowaniu stanowisk pracy, które przeprowadziliśmy z firmą Mercer. Wyniki tego wartościowania pozwoliły nam odnieść się do rynku i pomogły podjąć decyzję o zmianach w polityce wynagrodzeń w 2022 r. Pracujemy także nad rozszerzeniem oferty benefitów, stąd decyzja o uruchomieniu platformy kafeteryjnej, przeglądzie i uaktualnieniu pakietu opieki medycznej i podejmowaniu innych działań mających na celu uatrakcyjnienie oferty dedykowanej pracownikom.
Dużym wyzwaniem, przed jakim stajemy, jest zarządzanie różnorodnością, szczególnie w kontekście wieku. Emitel to firma dojrzała – z doświadczeniem i kompetencjami pracowników. Dbamy i cenimy długoletnich pracowników, jednak wyzwaniem jest zmiana pokoleniowa, z jaką mamy do czynienia. To powoduje konieczność zapewnienia oferty zarówno dla pracowników starszych wiekiem i doświadczeniem, jak i młodych ludzi, którzy do nas dołączają. Pracujemy nad taką ofertą, a jednocześnie promujemy wizerunek Emitel jako atrakcyjnego miejsca pracy w grupie docelowej, którą stanowią głównie przyszli absolwenci średnich szkół technicznych oraz studenci uczelni technicznych. Służy temu szereg projektów realizowanych wspólnie z uczelniami, jak m.in. Caseweek, Level Up Your Skills, Tydzień karier na WAT, Przewodnik dla studentów politechnik oraz organizowanie praktyk dla uczniów szkół średnich. Ważnym elementem jest także udział w badaniu TOP Employers. Dlatego z tym większą satysfakcją jesteśmy dumni, po raz kolejny otrzymując certyfikat TOP Employers Polska 2022. To zasługa każdego z nas, każdego pracownika Emitel, i za to serdecznie dziękuję.
foto: materiały prasowe