Priorytetem DHL Parcel jest tworzenie miejsca sprzyjającego bezpiecznej i efektywnej pracy. Osiągamy ten cel poprzez różnorodne inicjatywy, których autorami są również pracownicy.

W DHL Parcel stawiamy na ludzi, z którymi wspólnie realizujemy codzienne zadania w oparciu o nasze kluczowe wartości, jakimi są szacunek i wyniki. Jesteśmy świadomi, że praca jest ważna w życiu człowieka, dlatego jednym z naszych priorytetów jest tworzenie dla pracowników miejsca sprzyjającego bezpiecznej i efektywnej pracy, a także wspierającego ich ogólny poziom zadowolenia.

– Fundamentem naszej kultury organizacyjnej są ludzie. Jesteśmy zespołem różnorodnym, wielokulturowym i wielopokoleniowym.

Agata Boroń, członek zespołu zarządzającego DHL Parcel, Dyrektor ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej / foto: materiały prasowe

Wierzymy w to, że szczęśliwi, spełnieni pracownicy lepiej wykorzystują swój potencjał, a dzięki ciągłemu rozwojowi, z większym zaangażowaniem realizują zadania. Troska o szeroko pojęty wellbeing zespołu wspiera wyzwalanie pozytywnej energii, która jest szczególnie ważna w codziennym życiu, nie tylko zawodowym – podkreśla Agata Boroń, członek zespołu zarządzającego DHL Parcel, Dyrektor ds. personalnych i komunikacji wewnętrznej.

Szeroka oferta do wyboru

Do dobrostanu podchodzimy wielowymiarowo, aby odpowiedzieć na jak najwięcej potrzeb. Nasi pracownicy są w różnym wieku, sytuacji życiowej, rodzinnej i osobistej, dlatego ważne jest, aby oferta benefitów była elastyczna.

W ramach platformy kafeteryjnej, każdy może wybrać odpowiedni dla siebie pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, skorzystać z karty sportowej i wielu innych benefitów.

W naszym kalendarzu znajdują się liczne działania, które mają na celu wspierać zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, wzmacniać relacje międzyludzkie oraz umożliwiać rozwój osobisty i zawodowy. Do takich inicjatyw należą m.in.: program stypendialny UpStairs
skierowany do dzieci pracowników, szczepienia przeciw grypie, program „Ambasadorzy szczepień”, w którym chętni pracownicy wzajemnie się motywują do szczepień przeciw COVID-19, akcja „2 godziny dla rodziny”, oferta szkoleń i programów rozwojowych, wyzwania sportowe, a także programy tematyczne w formie tygodniowych bloków, m.in. dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, nauki i rozwoju, różnorodności, relacji czy doceniania.

W październiku i listopadzie promujemy takie akcje, jak Różowa wstążka oraz Movember. Zachęcamy także do badań profilaktycznych.

W 2021 r. po raz pierwszy zaprosiliśmy wszystkich pracowników do badania „Jak się masz?”, aby anonimowo powiedzieli nam, jak się czują, w jakiej są kondycji zdrowotnej i społecznej. Daliśmy również możliwość zaproponowania pomysłów, które będą inspiracją do tworzenia nowych inicjatyw.

Inicjatywy, które łączą

– W DHL Parcel łączy nas zaangażowanie, niebywała pasja, a przede wszystkim wartości – wśród nich chęć pomagania innym, płynąca nie tylko z naszej strategii, ale przede wszystkim z potrzeby serca. Pracownicy chcą się dzielić tą energią, angażując się w wolontariaty i akcje wspierające ochronę środowiska. Wiele pomysłów jest inicjowanych przez samych pracowników. Pomaganie innym przynosi wielką radość i satysfakcję, a wykonywane zespołowo dodatkowo wzmacnia więzi łączące ludzi – mówi Agata Boroń.

Przełom września i października to czas, kiedy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza intensywnie promujemy i angażujemy się w projekty i działania wolontariackie. Spektrum działań jest bardzo szerokie.

Zachęcamy np. do akcji „Wkręcania się w pomaganie”, czyli zbierania plastikowych nakrętek, z korzyścią dla środowiska i wsparciem Fundacji DHL „Dostarczamy Dobro”.

Od lat wspieramy osoby bezdomne. Nasi pracownicy zbierają i dostarczają do schroniska potrzebne rzeczy, odzież, środki higieniczne, środki czystości.

Angażujemy się w pomaganie zwierzętom. Dzięki naszym zbiórkom – karmy, smycze, szelki, koce, maty, żwirek itp. trafiają do schronisk i fundacji.

W grudniu organizujemy aukcję świąteczną, którą przygotowuje Fundacja DHL „Dostarczamy Dobro”. Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dla pracowników, kurierów i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Licytowane przedmioty przygotowują sami pracownicy i kurierzy. Każdego roku akcja spotyka się z dużym odzewem. W 2021 r. wystawionych było ponad 200 przedmiotów, zebraliśmy 40 proc. więcej środków niż w roku poprzednim.

Poza akcjami organizowanymi centralnie są także inicjatywy podejmowane lokalnie przez pracowników, m.in. Szlachetna Paczka czy akcje „Sprzątanie świata”.

CSR i zrównoważony rozwój

Od kilku lat Konkurs Strategiczny angażuje i integruje naszych pracowników, współpracowników i kurierów. Inicjatywa ta jednocześnie zwraca ich uwagę na kluczowe i strategiczne dla organizacji zagadnienia.

Na początku 2021 r. Grupa DPDHL ogłosiła Plan zrównoważonego rozwoju, który zakłada aktywność w trzech obszarach: środowiska, społeczeństwa i zarządzania. Naszym celem są Czyste Operacje dla Ochrony Klimatu. Chcemy być Pracodawcą Pierwszego Wyboru oraz Firmą Cieszącą się Dużym Zaufaniem. Nowy plan nie tylko stawia na bardziej holistyczne podejście, ale też określa ambitne zamiary na przyszłość. Dlatego tak istotne było, aby każdy pracownik DHL dobrze go znał i realizował założenia w codziennej pracy, a pomóc ma w tym wspomniany konkurs. Aby wziąć w nim udział, należy zgłosić projekt dobroczynny, którego cel odpowiada celom Planu zrównoważonego rozwoju. 10 zwycięskich projektów otrzymuje dofinansowanie, a każdy członek zespołu projektowego dodatkowy, płatny dzień urlopu na jego realizację.

W projekty angażują się pracownicy, ich bliscy oraz nasi klienci.

Kluczowe bezpieczeństwo

Ważnym elementem troski o pracowników są jak najbezpieczniejsze i ergonomiczne warunki pracy. Staramy się zapewnić je na co dzień, stosując odpowiednie rozwiązania w magazynach
i w biurach. Osiągamy to, m.in. wyposażając pracowników w dodatkowe ergonomiczne pasy, maty antyzmęczeniowe oraz organizując stanowiska tak, aby były one jak najbardziej ergonomiczne i przyjazne dla układu mięśniowo-szkieletowego. Pracownicy biurowi mają możliwość samodzielnego wyboru rozwiązań najbardziej dopasowanych do swoich potrzeb – myszki, podstawki ergonomicznej, fotela, podstawki pod laptopa, podnóżka, stojaka na monitor.

Pracownicy mają również możliwość stałego zgłaszania propozycji rozwiązań sprzyjających bezpieczniejszym i bardziej komfortowym warunkom pracy, wszystkie są rozpatrywane.

Sport, czyli wachlarz wartości

Warto jeszcze wymienić wyzwanie sportowe – projekt, który łączył kilka filarów strategicznych dla naszej firmy: kulturę przywództwa i wellbeingu, wolontariat, budowanie zaangażowania pracowników wokół wspólnego, dobroczynnego celu.

Wyzwanie sportowe miało inspirować naszych pracowników, współpracowników i kurierów do zrobienia czegoś dobrego – dla siebie i dla społeczności, w której żyją.

Dzięki wspólnej aktywności, po 10 tygodniach marszu, biegania, wspinaczki, jazdy na rowerze i innych aktywności, udało nam się zgromadzić dotacje na rzecz Fundacji DHL Parcel. Z pomocą specjalnej aplikacji mogliśmy na bieżąco śledzić pokonane kilometry oraz ilości dwutlenku węgla, który nie został wyemitowany do atmosfery. W wyzwanie zaangażowało się o 100 proc. więcej osób, niż początkowo zakładaliśmy.

Cel, który udało nam się osiągnąć, pokazał, jak bardzo zintegrowana i zmotywowana jest społeczność DHL. Wszyscy wygraliśmy – lepszą kondycję i nastrój, niezliczoną ilość endorfin, czystsze powietrze, a także pieniądze, dzięki którym możemy pomagać poprzez Fundację DHL „Dostarczamy dobro”. A wszystko to dzięki zaangażowaniu naszych pracowników.

foto: materiały prasowe