Firma Baxter – od 90 lat globalnie i od niemal 30 lat w Polsce – codziennie wpływa na życie milionów ludzi na całym świecie. Nasze produkty i terapie można znaleźć w szpitalach i klinikach, w oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii, a także na salach operacyjnych. Wprowadzamy również przełomowe rozwiązania w zakresie domowej opieki nad pacjentami. Działamy tam, gdzie innowacyjne rozwiązania ratujące i podtrzymujące życie spotykają się z codzienną praktyką lekarzy, pielęgniarek oraz farmaceutów.

– Naszą misją jest oferowanie pacjentom coraz lepszych technologii medycznych i pomoc w uzyskiwaniu jak najszerszego dostępu do nowoczesnego leczenia – mówi Krzysztof Popławski, General Manager Baxter Central Europe & Israel.

Reklama

Rozwijamy się na świecie i w Polsce

Baxter dynamicznie się rozwija, poszerza swoje portfolio produktów oraz oferowanych rozwiązań dla pacjentów. Za tą strategią stoją takie decyzje jak zakup od Johnson&Johnson leku onkologicznego, dalsza ekspansja geograficzna, wreszcie największa w naszej historii akwizycja, jaką jest zakup amerykańskiej firmy medycznej Hillrom. Razem wkraczamy w nowy etap naszej transformacji, aby ratować i podtrzymywać życie pacjentów na całym świecie. Nasze połączone portfolio wiodących produktów i rozwiązań będzie służyć jeszcze większej liczbie osób.

Reklama

Dynamiczny rozwój dotyczy także Polski. Są tu również realizowane unikalne projekty. – W Polsce zajmujemy się logistyką dostarczenia produktów i zaopatrywaniem partnerów w rozwiązania technologiczne, wdrożeniem tych rozwiązań oraz edukacją personelu, tak aby szpital skupiał się wyłącznie na leczeniu pacjenta. W 2018 roku otworzyliśmy unikalne w tej części Europy centrum szkoleniowe, Baxter Education Center, w którym prowadzimy działalność edukacyjną skierowaną do kadry medycznej, personelu pielęgniarskiego, farmaceutów i pacjentów – opowiada Krzysztof Popławski, prezes Baxter Polska, Central Europe i Israel.

Na koniec 2021 roku Baxter zatrudniał w Polsce około 250 osób. Są to między innymi medycy, eksperci jakości, osoby odpowiedzialne za regulacje prawne oraz za część sprzedażowo-komercyjną.

Krokiem milowym dla dalszego rozwoju firmy jest budowa w Polsce Baxter Business Services, czyli światowej klasy organizacji finansowej, która będzie wspierała struktury Baxter w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) oraz na całym świecie. Zostanie w niej zatrudnionych co najmniej 120 osób. Kolejne osoby dołączą do innych działów firmy, ponieważ Baxter równolegle rozbudowuje część pełniącą funkcję Center of Excellence dla poszczególnych obszarów, wspierając rynki z całej Europy.

Baxter Business Services to grupa zajmująca się dostarczaniem scentralizowanych usług dla wielu procesów biznesowych firmy. Różnorodność obszarów finansowych oraz zadań zapewni możliwości ciągłego rozwoju i budowania ścieżki zawodowej pracowników. – W Polsce mamy świetnych specjalistów, kompetentnych, władających wieloma językami, stąd decyzja o ulokowaniu tu Baxter Business Services. Stwarzamy w ten sposób dodatkowe możliwości rozwijania kariery zawodowej w międzynarodowym środowisku – podkreśla Krzysztof Popławski.

Baxter Business Services nie jest typowym centrum usług wspólnych SSC/BPO, lecz centrum finansowym będącym integralną częścią biznesu. Mieści się w Warszawie, w tej samej lokalizacji, co główna siedziba firmy. – Nie powielamy schematów, tylko tworzymy unikalne środowisko, pozwalające na rozwój w finansach – opisują przedstawiciele zespołu Talent Acquisition w Baxter Polska.

Wyróżniają nas wartości

Baxter jako pracodawca wyróżnia się pod względem swojej oferty na rynku pracy. Zdecydowanie stawia na różnorodność, inkluzywność, otwartość, wpływ pracowników na procesy w firmie i jej rozwój.

– Bardzo cenimy odwagę i pozytywne nastawienie do innowacji, zmian, transformacji. W Baxter przyświecają nam cztery kluczowe wartości: szybkość, odwaga, współpraca i upraszczanie – wskazuje Justyna Betta, Senior HR Manager Central Europe, Baxter Polska.

Szczególne podejście firmy Baxter do pracowników widać już na etapie rekrutacji. Procedury są uproszczone, przyjazne i nakierowane na to, aby w maksymalnym stopniu ułatwić kandydatom aplikowanie na optymalne dla nich stanowisko. Kandydaci mogą wybrać, w jaki sposób zgłosić swoją ofertę, na przykład przez stronę www.baxter.com/careers lub portal LinkedIn. Procesy rekrutacyjne prowadzone są sprawnie i z myślą o jak najlepszym doświadczeniu kandydatów.

– Oceniamy profil kandydata i czasami doradzamy, aby aplikował również na inne stanowisko – mówi Sławomir Baran, Senior Talent Acquisition Partner w Baxter Polska.

Wspieramy pracowników w rozwoju

– Od początku wspieramy pracowników w rozwoju, nasi menedżerowie są gotowi zapewnić to co niezbędne, aby mogli pełnić rolę, do której nie mają jeszcze nawet wystarczającego doświadczenia. Do każdego kandydata podchodzimy indywidualnie – podkreśla Anna Piwowarska, Talent Acquisition Partner w Baxter Polska.

W procesie onboardingu nowego pracownika wspiera „buddy”, czyli osoba, która pomaga we wdrożeniu i pokazuje organizację. Do dyspozycji są również między innymi osoby z HR, które odpowiadają, na przykład, na pytania dotyczące benefitów. Oprócz prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, Pracowniczego Programu Emerytalnego, karty sportowej, premii i nagród czy możliwości zakupu akcji firmy Baxter z 15-proc. zniżką, pracownicy mają między innymi możliwość uzyskania dofinansowania do studiów, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. Pracodawca w pełni finansuje naukę języków obcych. W zależności od potrzeb biznesowych może być to język angielski lub inne języki.

Ważnym elementem kultury Baxter jest „can do attitude” – każdy pomysł jest rozpatrywany, w hierarchii firmy nie ma barier, które hamowałyby inicjatywy dotyczące usprawnień.

Warto wspomnieć o różnych grupach networkingowych tworzonych przez pracowników, jak również inicjatywach związanych z wymianą wiedzy oraz doświadczeń. Ważna dla nas jest ścieżka kariery pracownika, i mówimy tu raczej o „career rockwall” niż o „career ladder”, czyli o różnych kierunkach rozwoju, aniżeli skupianiu się wyłącznie na ścieżce pionowej.

Towarzyszą temu liczne programy edukacyjne organizowane zarówno lokalnie, jak i na poziomie regionalnym czy globalnym. Udostępniamy pracownikom również nowoczesną platformę e-learningową, na której można znaleźć zasoby edukacyjne z przeróżnych dziedzin. Lokalnie organizujemy spotkania klubu dyskusyjnego poświęconego szkoleniom, gdzie pracownicy wymieniają się doświadczeniami w określonej dziedzinie i spostrzeżeniami dotyczącymi materiałów edukacyjnych. Zachęcamy również do dzielenia się wiedzą pracowników, co jeszcze bardziej wzbogaca naszą ofertę szkoleniową. Przykładem jest Akademia Biznesu, szkolenia z Excela oraz z zarządzania stresem.

Temat rozwoju zawodowego jest jednym z ważnych elementów rozmów feedbackowych pomiędzy pracownikami a ich managerami i każdy pracownik Baxter planuje i uzgadnia swój indywidualny plan rozwoju. Dzięki temu managerowie mogą wspierać swoich pracowników w rozwoju wewnątrz firmy. W ubiegłym roku ponad 10 proc. pracowników awansowało lub zmieniło rolę w ramach Baxter w Polsce.

Coś więcej niż praca

W Baxter pracownicy mogą realizować swoje cele zawodowe, czuć satysfakcję i dumę, ponieważ stawiamy czoła wyzwaniom szybko zmieniającego się krajobrazu opieki zdrowotnej. Cieszymy się, że możemy kultywować kulturę zorientowaną na pacjenta, która ceni różnorodność i inkluzywność, rozwój zawodowy i odpowiedzialność społeczną. Tworzymy miejsce pracy, w którym jesteśmy szczęśliwi, odnosimy sukcesy i wzajemnie się inspirujemy. Tytuł Top Employer potwierdza słuszność tej drogi.

Każdy, kto do nas dołączy, będzie współpracować z ludźmi z całego świata, w środowisku, które się wspiera i o siebie dba. Od pierwszego dnia każdy pracownik Baxter ma możliwość rozwijania kariery, poprzez uczestnictwo w różnorodnych projektach. To tutaj inwestujemy w przyszłość.

Materiał powstał przy współpacy z Baxter