Już po raz dwunasty Bank Pekao S.A. otrzymał wyróżnienie TOP Employer 2022 i tym samym znalazł się w prestiżowym gronie najlepszych pracodawców w Polsce. To efekt ogromnej wagi, jaką przykładamy do kultury organizacyjnej i rozwoju pracowników. Udowadniamy, że hasło „Bądźmy razem najlepsi” to nie puste słowa, ale realna strategia na bycie jednym z liderów na polskim rynku bankowym – nie tylko jeśli chodzi o jakość świadczonych usług, lecz także standard codziennej pracy. Pekao to miejsce, w którym po prostu dobrze się pracuje!

Ambicją Banku Pekao S.A. jest być najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem. Postawiliśmy na transformację cyfrową i doskonałość procesową, a miarą dotychczasowych sukcesów jest zadowolenie naszych klientów. Rozumiemy, że digitalizacja usług to oszczędność czasu i możliwość codziennego korzystania z banku w sposób prosty, łatwy i przyjemny.

Kluczem do wdrożenia tej wizji są zaangażowani pracownicy. Nastawieni na współpracę, otwarci na zmianę, pełni inicjatywy i śmiałości w podejmowaniu wyzwań. Pracownicy, którzy przeprowadzają bank przez transformację cyfrową i realizują założenia najnowszej strategii rozwoju. Bez nich sukces nie byłby możliwy. To dlatego przykładamy tak dużą wagę do tych, którzy na co dzień tworzą Pekao – naszych pracowników. I chcemy, aby bank był dla nich jak najlepszym miejscem zatrudnienia.

Zmiany, które tworzą ludzie

Pracownicy Pekao nie tylko bezpośrednio korzystają z oferty banku, ale przede wszystkim współtworzą całą organizację i jej kulturę oraz budują wizerunek firmy w swoim otoczeniu. Z uwagi na skalę działania banku, który zatrudnia około 13 tys. osób, zdajemy sobie sprawę, że perspektywy i potrzeby poszczególnych pracowników mogą się różnić. Jednak niezależnie od zajmowanego stanowiska czy obszaru odpowiedzialności, dla nas każdy głos się liczy.

Na przełomie 2020 i 2021 r. zrealizowaliśmy wiele inicjatyw skierowanych do pracowników Grupy Pekao: badania ankietowe, warsztaty, wywiady. Jednocześnie prowadziliśmy konsultacje z Zarządem i kluczową kadrą menedżerską. W wyniku szeroko zakrojonych prac określiliśmy cztery podstawowe wartości – filary naszej kultury organizacyjnej: PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE, które wyznaczają kierunek naszych działań i styl pracy. Zrealizowaliśmy również wiele inicjatyw wspierających poznanie i zrozumienie nowych wartości, m.in. zorganizowaliśmy dwie edycje konkursu Gwiazdy Współpracy, w którym docenialiśmy pracowników za postawy otwarte na współpracę.

Bardzo ważny jest dla nas rozwój nowoczesnych technologii. W naszym Laboratorium Innowacji przyglądamy się nowościom na rynku. Testujemy nowe inicjatywy technologiczne tworzone w banku, współpracując również z partnerami zewnętrznymi. Dzięki takiemu podejściu, pomagamy naszym pracownikom w pełni wykorzystać swój potencjał. To właśnie tu stworzona została platforma społecznościowa IdeaCrowd, na której publikowane są projekty skierowane do całej społeczności banku. Są to: konkursy, zadania kreatywne oraz wyzwania projektowe, w których udział i zaangażowanie jest dodatkowo nagradzane. To kreatywna przestrzeń, na której każdy pracownik może zgłosić swój pomysł, przedstawić rozwiązanie lub podzielić się wiedzą, w odpowiedzi na publikowane wyzwania. Pomysły naszych pracowników wprowadzamy potem w życie.

Rozwój na każdym etapie kariery

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnych – tak trudnych i zmiennych – czasach niezwykle ważną rolę odgrywają menedżerowie. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za codzienny komfort pracy wielu osób. Dlatego w Banku Pekao dbamy o ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji naszej kadry zarządzającej. Chcemy, aby dorównywała ona kroku zmieniającej się rzeczywistości, dlatego realizujemy specjalnie opracowany program szkoleniowo-rozwojowy dla menedżerów.

Program ma za zadanie nie tylko przygotować kadrę menedżerską do realizacji celów biznesowych, określonych w nowej Strategii Banku Pekao S.A., wdrożenia w życie wartości banku czy przeprowadzenia kluczowych zmian, ale również wspierać ich w kreowaniu zaangażowanych zespołów, otwartych na zmianę oraz gotowych do podejmowania nowych wyzwań. Program został tak opracowany, aby w systematyczny sposób menedżerowie pozyskiwali wiedzę oraz przekładali ją na bieżąco na konkretne umiejętności, poprzez udział w szeregu zadań, projektach oraz dzięki wykonaniu pracy, która jest niezbędna w pozyskiwaniu nowych kompetencji.

W Pekao S.A. stawiamy również na talenty. W ubiegłorocznym programie Talents Up wzięło udział blisko
60 osób. W ramach programu wypracowaliśmy rozwiązania, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania biznesowe. Celem programu jest budowanie kultury innowacji i nieustanny rozwój kompetencji naszych pracowników. Do programu może zgłosić się każdy. Doceniamy kreatywność i pomysłowość oraz innowacyjność myślenia. A najlepsze rozwiązania wdrażamy w życie.

Ponadto dla pracowników odpowiedzialnych za wsparcie operacyjne oddziałów banku, pracujących w Centrum Operacji, uruchomiliśmy specjalny program rozwojowy „Ambasadorzy Zmian”, do którego zaprosiliśmy 19 pracowników przejawiających najwyższy potencjał.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Na sukces całego banku składają się indywidualne sukcesy poszczególnych pracowników. Dlatego w Pekao od lat inwestujemy w ich rozwój i edukację, umożliwiając podnoszenie swoich kompetencji. Proponujemy im udział w szerokiej ofercie programów edukacyjnych, które obejmują szkolenia lokalne i międzynarodowe, webinary ogólnorozwojowe, mentoring, coaching wewnętrzny i zewnętrzny oraz szkolenia certyfikacyjne (CFA/ICCA/CIA).

Korzystamy z doświadczeń i pomocy uznanych firm szkoleniowych. Kiedy w 2021 r. zorganizowaliśmy Learning Week „Tydzień Odkryć”, zaprosiliśmy do współpracy najlepszych specjalistów: Sandler Polska, Talent Chase, ODiTK, Certes oraz CS Jet. Nasi pracownicy mieli możliwość doskonalenia i pozyskiwania wiedzy dzięki ciekawym, interaktywnym warsztatom. Wierzymy, że przełożyło się to na rozwój konkretnych umiejętności przydatnych w codziennej pracy.

Około 70 proc. osób pracujących w Banku Pekao S.A. to kobiety. Zastanawialiśmy się, jak najlepiej wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Zdecydowaliśmy się uruchomić specjalny program „Bez Cukru”. Obejmuje on szkolenia z zakresu m.in. przywództwa, budowania marki personalnej, wyzwań związanych z rewolucją cyfrową, efektywnego zarządzaniem czasem czy łączenia pracy zawodowej z macierzyństwem.

Chcemy być cyfrowym bankiem nie tylko z nazwy. Mocno inwestujemy w rozwój kompetencji cyfrowych naszych pracowników. Bank Peako S.A. prowadzi własną Akademię Robotyzacji, czyli autorski program szkoleniowy opracowany we współpracy z firmą UiPath – największym dostawcą rozwiązań automatyzacyjnych na świecie. Uczestnicząc w nim, pracownicy rozwijają swoje kompetencje cyfrowe i dowiadują się, jak w codziennym życiu korzystać z automatyzacji. Poznają także tajniki robotyzacji, a dla najambitniejszych uczestników istnieje możliwość samodzielnego zbudowania własnego robota do użytku domowego!

W Pekao realizujemy również szeroko zakrojony program szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami. Nasi pracownicy uczą się, jak bezpiecznie i świadomie poruszać się w wirtualnym świecie – tak, aby wzrósł poziom ich indywidualnej ochrony przed cyberprzestępcami.

Chcemy, aby w banku swoje miejsce znaleźli najlepsi specjaliści. Wiemy, że inwestowanie w rozwój ich kompetencji jest kluczowe dla bezpieczeństwa banku i naszych klientów. Dlatego w 2021 r. uruchomiliśmy, specjalnie dla pracowników z obszaru IT i bezpieczeństwa, program „CyberStudnia”, który działa na zasadzie uczestnictwa w interaktywnych konferencjach. Pozwala on pracownikom na wybór ścieżki zainteresowań oraz udział w inspiracyjnych wykładach i warsztatach online. Inicjatywa, w którą zaangażowani byli znani mówcy oraz eksperci z obszaru IT, spotkała się z dużym zainteresowaniem i z pewnością będzie kontynuowana.

Co nie mniej ważne, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy także – z myślą o naszych pociechach – konkurs plastyczny „Wartości w oczach naszych dzieci”. Zorganizowaliśmy także dwie edycje warsztatów LEANCAMP, na których razem z pracownikami różnych jednostek upraszczaliśmy procesy biznesowe.

Rok 2021 obfitował w działania wolontariackie zgłaszane i realizowane przez pracowników naszego banku. Wierzymy, że w tym roku będzie podobnie. Będziemy kontynuować te działania, ale cały czas chcemy, aby w większym stopniu dopasowywać je do pomysłów i oczekiwań naszych pracowników.

Siła tradycji połączonej z nowoczesnością

Historia Banku Pekao S.A. to historia polskiej bankowości. Zaczynaliśmy w latach dwudziestych XX w. jako bank odpowiadający na potrzeby polskiej emigracji, towarzyszyliśmy Polakom, kiedy rodził się, kapitalizm, i uczyliśmy się jaką wartość ma polski złoty. Jako pierwszy bank w kraju uruchomiliśmy bankomat i wydaliśmy pierwszą kartę kredytową. Jako jedni z pierwszych uruchomiliśmy biuro maklerskie. Mamy najstarszą bankowość prywatną w Polsce. Za cel stawiamy sobie nieustanny rozwój i modernizację. Za kilka lat obchodzić będziemy sto lat istnienia. Obecnie wymaga się od nas większej digitalizacji projektów i usług. Odpowiadamy na te oczekiwania, mamy na przykład pierwszy w Polsce kompleksowy elektroniczny system płatności i akceptacji mobilnych PeoPay. Niezmienne jest jednak to, że przez ten cały okres towarzyszymy Polakom, odpowiadając na ich codzienne potrzeby. Jesteśmy uznawani za jeden z najbezpieczniejszych banków w Europie. A do tego już po raz dwunasty otrzymaliśmy wyróżnienie jako stabilny, doceniany i rozpoznawalny pracodawca.

Dopasować się do oczekiwań pracownika

Bartłomiej Górniak

Dyrektor Departamentu Strategii HR

Wierzymy, że w Banku Pekao S.A. można dostrzec nowe możliwości i perspektywy własnego rozwoju. Znaleźć przestrzeń do działania przy wielu projektach, które czekają na nieszablonowe wdrożenia. Praca każdego z nas może odmienić codzienne doświadczenia milionów klientów, ponieważ robimy rzeczy naprawdę ważne i pomagamy klientom realizować ich marzenia. Chcemy budować nowoczesne Pekao, dlatego tworzymy kulturę, w której cenimy inicjatywę oraz śmiałość w podejmowaniu wyzwań, dając jednocześnie przestrzeń do rozwoju. Wspólnie tworzymy dynamiczny i odpowiedzialny bank, który idzie z duchem czasu i aktywnie wpływa na otoczenie.

Rozwój to nie tylko szkolenia

Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji

Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji / foto: materiały prasowe

W Banku Pekao S.A. pracują najwybitniejsi eksperci w swoich dziedzinach, od których można się wiele nauczyć. We wszystkim, co robimy, staramy się działać razem – jak jedna drużyna. Doceniamy i szanujemy się wzajemnie, dbamy o dobre relacje i aktywnie współpracujemy. Nawet w obliczu wyzwań i dużej presji, każdy pracownik może liczyć na współpracowników z najbliższego otoczenia.

Tytuł Top Employer potwierdza Siłę Żubra

Aleksandra Kubasiewicz, Ekspert w obszarze Employer Brandingu, Departament Strategii HR

Aleksandra Kubasiewicz, Ekspert w obszarze Employer Brandingu, Departament Strategii HR / foto: materiały prasowe

Bank Pekao S.A. od lat zdobywa prestiżowe wyróżnienie, jakim jest tytuł Top Employer. Potwierdza ono zaangażowanie naszego banku w rozwój pracowników i ciągłe doskonalenie warunków pracy. Dzięki rozległemu badaniu, jakim jest kwestionariusz najlepszych praktyk HR, doskonale wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i jakie działania powinniśmy podjąć, by doświadczenia naszych pracowników w miejscu pracy były wyjątkowe i wyróżniające się na tle innych organizacji. To niezwykła okazja na dostosowanie naszych praktyk HR do światowych trendów, możliwość ich porównania z działaniami HR pozostałych certyfikowanych pracodawców, a także możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami. Tak jak w ubiegłych latach, uzyskanie certyfikacji możliwe było tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pionu Zasobów Ludzkich oraz wielu innych jednostek Banku. Cieszę się, że mogę pracować z tak inspirującymi i zaangażowanymi ludźmi. Certyfikat Top Employer to dla nas nie tylko nagroda, ale przede wszystkim ważna lekcja i zobowiązanie do podnoszenia poprzeczki standardów w obszarze HR.

foto: materiały prasowe