Reklama

Certyfikat przyznawany przez Top Employers Institute jest jednym z najbardziej wymagających i prestiżowych certyfikatów na świecie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Tytuł potwierdza nie tylko wysoką jakość środowiska pracy, strategię personalną, politykę pozyskiwania talentów, możliwości rozwoju zawodowego, w tym dostępność programów szkoleniowych i edukacyjnych, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy Amazon, ale również różnorodność oraz inkluzywność zatrudnienia.

foto: materiały prasowe

– Polska jest w Europie Środkowo-Wschodniej kluczowym rynkiem dla firmy Amazon. Kiedy rozpoczynaliśmy nasze inwestycje w Polsce w 2012 r., nie bylibyśmy w stanie rozwijać się w takim tempie bez przyjaznych społeczności lokalnych oraz profesjonalnego wsparcia ze strony władz centralnych, regionalnych i lokalnych. W codziennych działaniach chcemy przyczynić się do dobrego samopoczucia wszystkich naszych pracowników. Naszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo, dlatego bardzo mocno inwestujemy w ten aspekt. Chcemy również zapewnić świetne wynagrodzenie i jakościowe świadczenia dodatkowe. W nadchodzących latach będziemy nadal inwestować i rozwijać się w Polsce – zapewnia Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej, i dodaje: – Podsumowując minione miesiące, chciałbym jednocześnie ogromnie podziękować naszym pracownikom, którzy tak bardzo wspierali nas w przedświątecznym szczycie sezonu zakupowego, jak też tym, którzy są z nami od lat, bo nagroda Top Employer 2022 jest również ich wielkim udziałem.

Systematyczne doskonalenie strategii personalnej to jeden z filarów rozwoju Amazon – największego w Polsce, amerykańskiego pracodawcy. Międzynarodowe standardy polityki kadrowej Amazon, jak: struktura awansów, wynagrodzenia czy warunki zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy, wsparte rozwojem miękkich narzędzi HR, obejmujących m.in. programy rozwoju pracowników, pozwalają na sprawne zarządzanie firmą, w której tylko w Polsce utworzonych zostało 25 tys. stałych miejsc pracy. Amazon oferuje stanowiska m.in. w działach operacyjnych, inżynieryjnych, finansów, zasobów ludzkich, IT, programowania, zarządzania projektami, obsługi klientów, w centrach logistycznych, Amazon Web Services, Centrach Rozwoju Technologii i biurach.

Zróżnicowana struktura zatrudnienia – od pracowników poziomu początkowego po wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów w danej dziedzinie – jest dodatkowym wyzwaniem w kreowaniu polityki personalnej, w tym m.in. kariery zawodowej pracowników oraz strategii ich awansów.

– Siłą Amazon są ludzie, dlatego firma stawia na wszechstronny rozwój pracowników, w tym między innymi na budowanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych, podnoszenie czy nabywanie przez nich zupełnie nowych umiejętności, a nawet zmianę kwalifikacji. Podczas szkoleń stanowiskowych oraz firmowego programu „Postaw na Swój Rozwój”, Amazon oferuje kursy z wielu dziedzin, z których chętnie korzystają pracownicy wszystkich szczebli – mówi Tomasz Orszak, regionalny kierownik ds. HR w Amazon.

Stanowiska pracy oferowane przez Amazon są dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami. Inkluzywność jest standardem w Amazon, zarówno jeśli chodzi o równość płci, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, jak i różnorodność pochodzenia społecznego i kulturowego. Wielokulturowość jest silnie zakorzeniona w wartościach firmy.

- Polska jest już na etapie rozwoju gospodarczego, w którym ważna jest nie tylko liczba nowych miejsc pracy, lecz również warunki i jakość zatrudnienia. Tym bardziej należy zatem doceniać firmy, które zwracają uwagę na stosowanie najlepszych praktyk HR. Mamy nadzieję, że Amazon będzie kontynuował swoje wysiłki na rzecz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, a podobnym śladem podąży jak największa część obecnych w naszym kraju inwestorów – mówi Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Amazon został wyróżniony tytułem Top Employer 2022 nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech, w Hiszpanii i we Francji, co podkreśla politykę firmy w zakresie inkluzywności i różnorodności w skali globalnej.

foto: materiały prasowe