Zgodnie z zaprezentowanym przez Ministerstwo Gospodarki "Licznikiem inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych", na terenie polskich SSE aktualnie inwestowanych jest 215 zł w każdej sekundzie, poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński.

"Prezentujemy licznik inwestycji w Strefach. Pokazuje on stan liczony od końca 2011 roku, a wskazania będą korygowane co kwartał. Na dzień dzisiejszy średnia ważona z ostatnich miesięcy wskazuje przyrost inwestycji na poziomie 215 zł na sekundę" - powiedział Piechociński na konferencji prasowej.

Licznik wskazuje obecnie ok. 98,42 mld zł zainwestowanych w SSE.

"Aktualnie mamy w 14 strefach co najmniej 70 konkretnych, zainteresowanych inwestorów, którzy chcą rozpocząć inwestycje jak najszybciej. Jesteśmy także daleko zaawansowani z włączeniami nowych terenów do 9 stref" - dodał Piechociński.

Wicepremier poinformował również, że pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o SSE będzie miało miejsce 5 listopada.

Wcześniej Piechociński informował, że w I poł. 2014 r. wydano 438 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE. Przedsiębiorcy zadeklarowali w nich prawie 22 mld zł na nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie przeszło 20 tys. miejsc pracy.