Przedsiębiorcy nie stali się odpowiedzialni społecznie z własnej woli. Rozwijające się społeczeństwo obywatelskie zmusiło firmy, by poza ekonomicznym zyskiem zwróciło też uwagę na prawa pracowników, ich równouprawnienie i bezpieczeństwo pracy.

Postępujący proces globalizacji uświadomił też obywatelom, że firmy, zwłaszcza te duże, mają ogromny wpływ nie tylko na krajową i światową gospodarkę, ale także na lokalne społeczności – zarówno na rynek pracy, jak i na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Biznes musiał w końcu odpowiedzieć na oczekiwania społeczne, wysuwane w końcu przez jego klientów.

Dzisiaj coraz więcej firm jest świadomych tego, że nie mają innego wyboru, jak szukać równowagi pomiędzy ekonomiczną, środowiskową i społeczną stroną swojej działalności, budując strategię firmy w oparciu o CSR (ang. Corporate Social Responsibility). Właśnie strategię, bowiem nie chodzi o jednorazowe akcje promocyjne, ale świadome, długotrwałe działania, które mają na celu zintegrować przedsiębiorstwo z otoczeniem.

W Polsce też wybierają CSR

Działania za zakresu CSR firmy powinny zacząć od własnej struktury, wprowadzając przejrzyste zasady działania, ograniczając korupcję i unikając nieetycznych zachowań w biznesie. Wtedy mogą przejść do inicjatyw lokalnych, których zakres jest bardzo szeroki – od akcji na rzecz osób wykluczonych w regionie do promocji imprez kulturalnych.

Jakie dokładnie mogą być to akcje? Przykładowo grupa energetyczna EDF, jeden z największych inwestorów zagranicznych w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w naszym kraju, stara się wspierać rozwój regionów, w których występuje, na kilku poziomach.

Grupa walczy więc z ubóstwem, wspierając charytatywne fundacje i stowarzyszenia – na przykład w Krakowie realizuje program „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego przekazuje organizacjom pozarządowym środki na pokrycie rachunków za ogrzewanie dla najbiedniejszych.

EDF stawia też na edukację i współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, fundując różnego typu programy stypendialne. Pomoc trafia między innymi do uzdolnionych studentów, którym brak funduszy uniemożliwia dalszy rozwój. Najważniejsze programy w tym zakresie są realizowane w Rybniku i we Wrocławiu we współpracy z Fundacją im. Józefa Pupki.

W ramach walki z wykluczeniem społecznym EDF pomaga również niepełnosprawnym – grupa angażuje się w liczne przedsięwzięcia, w tym sportowe. W Toruniu corocznie jest przykładowo głównym mecenasem Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych.

Grupa w ogóle hojnie wspiera sport, a zwłaszcza wioślarstwo - od 2010 roku EDF Polska jest głównym sponsorem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich - podkreślając szczególną rolę wody w energetyce, jako źródła pozwalającego wytwarzać energię bez emisji CO2. Firma dąży zresztą do jak najmniejszej emisji tlenku węgla do atmosfery, unowocześniając swoje technologie i inwestując w produkcję zielonej energii.

EDF integruje wreszcie społeczności lokalne wokół licznych imprez kulturalnych, które wspiera finansowo, takich jak festiwal Misteria Paschalia w Krakowie, Skyway festiwal w Toruniu czy cykl koncertów organizowanych przez Filharmonię Wrocławską „Koncerty z energią w tle”.

Tak o celu tych działań mówi prezes zarządu EDF Polska. „Dzięki wszystkim projektom, które realizujemy, zarówno w obszarze kultury, jak i ochrony środowiska czy walki z ubóstwem energetycznym, wzmacniamy pozycję w rejonach naszej działalności, a także potwierdzamy naszą rolę jako firmy odpowiedzialnej wobec naszych partnerów i klientów” – zaznacza Thierry Doucerain.