Zainteresowanie przedsiębiorców pozyskaniem dofinansowania z tych programów, zwłaszcza na działania inwestycyjne, było bardzo duże. Mimo problemów z uruchomieniem niektórych programów operacyjnych, zmieniających się procedur, przedsiębiorcy przygotowywali i składali wnioski. Co nas czeka w nowej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013? Oczekiwania ze strony przedsiębiorców są duże, zwłaszcza że skuteczne aplikowanie będzie łatwiejsze, ze względu na wprowadzane uproszczenia oraz wsparcie ze strony coraz większej liczby profesjonalnych doradców.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z pieniędzy z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) muszą mieć świadomość, że stawiać on będzie poważne wymagania. Należy do nich wysoki poziom innowacyjności realizowanej przez firmę inwestycji oraz jej skala. Program Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie innowacyjności o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym lub handlowym. Jednak, co najważniejsze, muszą to być innowacje na poziomie krajowym lub międzynarodowym, a wartość realizowanej inwestycji musi przekroczyć 2 mln euro.

Jeżeli więc przedsiębiorca planuje inwestycje, których innowacyjność nie ma charakteru ogólnokrajowego czy międzynarodowego, powinien obserwować regionalne programy operacyjne (RPO) realizowane przez poszczególne województwa. Bowiem właśnie z tych programów mają być wspierane inwestycje o mniejszej skali innowacyjności i tam powinien upatrywać szansy na uzyskanie wsparcia dla planowanego przez siebie przedsięwzięcia. Projekty tych programów są już dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalne Programy Operacyjne mają stanowić dla siebie uzupełnienie. Przedsiębiorca, który nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, może aplikować do jednego z RPO.

Założenia RPO oraz podział budżetu na poszczególne priorytety były konstruowane samodzielnie przez poszczególne regiony. Nie dla wszystkich województw dofinansowanie inwestycji jest tak samo istotne. Według wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zarządy poszczególnych województw winny przekazać na priorytety przeznaczone na sferę produkcyjną łącznie z instytucjami otoczenia biznesu około 36 proc. posiadanych budżetów. Z danych wynikających z projektów RPO wynika, iż wartość ta wynosi 15 do 37 proc.

MARIUSZ NOWAK

specjalista ds. funduszy europejskich, Centrum Obsługi Małych Przedsiębiorstw, Fortis Bank Polska