W wielu miejscach w Polsce dzięki unijnym funduszom turyści łatwiej dojadą do miejsc wakacyjnego wypoczynku. Wciąż jednak są miejsca, gdzie trwają remonty dróg, więc kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

W latach 2004-2008 w zakresie infrastruktury transportowej dofinansowano realizację ponad tysiąca projektów, których wartość przekroczyła 17,4 mld zł. Źródłem finansowania dla tych inwestycji były SPO Transport, ZPORR, Fundusz Spójności oraz Inicjatywa Wspólnotowa Interreg. Gros tych środków przeznaczone zostało na budowę oraz modernizację dróg i autostrad - ponad 70 proc., natomiast 24 proc. wykorzystano na rozwój zrównoważonego transportu kolejowego. Do tej pory udało się zmodernizować lub wybudować ze środków unijnych 712 km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, 214 km autostrad, a do tego zakupiono 53 sztuki taboru kolejowego.

Dzięki środkom unijnym ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego udało się poprawić wydolność układu komunikacyjnego na Pomorzu. Odczuje to ponad 20 tysięcy kierowców, którzy każdego dnia dojeżdżają do nadmorskich miejscowości drogą nr 216. Turystów, którzy planują w tym roku wycieczkę do Świętego Krzyża lub do Lidzbarka Warmińskiego, czeka miła drogowa niespodzianka. Dzięki modernizacji magistrali E-65 Warszawa-Gdańsk podróż nad morze skróci się do dwóch i pół godziny. To jednak wciąż za mało. Dlatego realizacja projektów infrastrukturalnych w nowej perspektywie stanowi dla nas priorytet.

Na lata 2007-2015 najwięcej środków na transport przeznaczonych będzie z programu Infrastruktura i Środowisko, którego budżet wynosi 36 mld euro wraz ze środkami krajowymi. Ponad 71 proc. tych pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na wsparcie projektów infrastrukturalnych. W lipcu znana będzie ostateczna lista projektów kluczowych, zaplanowanych w ramach tego programu. Ich realizacja jest zbyt ważna, by można było sobie pozwolić na niedotrzymywanie terminów lub utratę funduszy.

Projekty transportowe współfinansowane z PO IiŚ dotyczyć będą budowy sieci dróg i lotnisk w ramach Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T). Przewidujemy m.in. budowę kolejnych odcinków autostrad A1, A2, A4 i A13. Realizowane będą także projekty zwiększające konkurencyjność sieci kolejowych oraz portów morskich. Z punktu widzenia dużych miast, ważnym aspektem będzie tworzenie transportu publicznego przyjaznego środowisku oraz dofinansowanie parkingów dla samochodów - Park and Ride oraz dla rowerów - Bike and Ride. Dodatkowo realizowane będą projekty infrastrukturalne dotyczące obiektów znajdujących się poza siecią TEN-T. Wsparciem zostanie także objęty rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Znaczne środki na projekty infrastrukturalne będą miały także regiony. W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na transport przeznaczonych zostanie 4 mld złotych. Z programów regionalnych wspierana będzie budowa i modernizacja dróg i tras kolejowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

Planujemy, że w ciągu najbliższych lat powstanie 960 km autostrad i ponad 2 tys. km dróg, zwiększy się liczba lotnisk o znaczeniu regionalnym oraz skróci się czas podróży polskimi pociągami. Dzięki środkom z Unii Europejskiej turyści oraz kierowcy szybciej i bezpieczniej dojadą do miejsc wakacyjnego wypoczynku - i to różnymi środkami transportu.

Monika Niewinowska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego