Naczelna Izba Kontroli przyjrzała się stosowaniu ustawy z 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2020 r. poz. 1645).
Okazuje się, że rocznie w Polsce marnuje się niemal 5 mln ton żywności, z czego większość (60 proc.) pochodzi z gospodarstw domowych. Dalej w kolejności są: przetwórstwo (15,6 proc.), produkcja rolnicza (15,5 proc.) i handel (ok. 7 proc.).