Edukacja to jeden z najważniejszych elementów popularyzacji zasad zrównoważonego rozwoju. W tej kategorii najlepsza okazała się firma Velvet Care

Jury uhonorowało jednego z największych producentów wyrobów higienicznych w Polsce za program edukacyjny „Velvet. Piątka dla natury”, skierowany zarówno do dzieci, jak i pośrednio do nauczycieli, rodziców i całego środowiska szkolnego. Objęto nim ok. 14 tys. szkół.
Jak wspominano w uzasadnieniu nagrody, w swoich założeniach program „ma przyczyniać się do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach. Jego celem jest aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często, ma szansę stać się realną zmianą na większą skalę”.
– Uważamy, że nowoczesna i odpowiedzialna firma to nie tylko organizacja realizująca cele biznesowe czy spełniająca wymogi prawne i formalne. Oprócz tego, a może przede wszystkim, ważny jest sposób, w jaki prowadzi się swoją działalność. Inwestycja w ochronę środowiska, w ludzi i relacje z interesariuszami, poczucie społecznej odpowiedzialności to niezbędne aspekty – przyznaje Anna Lewandowska, menedżer ds. ESG i komunikacji korporacyjnej w Velvet Care.
Właśnie dlatego jednym z fundamentów jest poszerzanie świadomości ekologicznej. – Chcemy być liderem w zaspokajaniu potrzeb konsumentów, pozostając jednocześnie w harmonii ze środowiskiem naturalnym i przyczyniając się do rozwoju społeczności, których częścią jesteśmy. Dlatego stworzyliśmy i wprowadzamy w życie strategię zrównoważonego rozwoju Eco Agenda 2025 i działamy tak, by przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom i troszczyć się o środowisko naturalne. W tym duchu także stworzony został nagrodzony program edukacyjny „Velvet. Piątka dla natury” – dodaje Anna Lewandowska.
Zaangażowanie Velvet Care w ESG to także efekt specyfiki działalności firmy, która sprawia, że musi ona być szczególnie wyczulona na kwestie środowiskowe. – W papiernictwie jest to tym bardziej istotne, bo jest to branża, często kojarzona z wpływem na środowisko naturalne. Nasz główny surowiec – celuloza – pozyskiwana jest z drewna, a nasze procesy technologiczne są wysoce energo- i wodochłonne – mówi Anna Lewandowska.
To wiąże się z koniecznością inwestycji. Oprócz projektów edukacyjnych firma unowocześnia swoje linie produkcyjne, by sprostać wyzwaniom. – Opracowaliśmy i każdego dnia wprowadzamy w życie strategię zrównoważonego rozwoju Eco Agenda 2025. Przeprowadziliśmy analizę śladu węglowego naszej firmy i na bieżąco ją aktualizujemy. Wykonaliśmy serię modernizacji naszych urządzeń i linii technologicznych, ale też myśląc o nowych inwestycjach, na pierwszym miejscu stawiamy i analizujemy wpływ, jaki nasze działania mogą mieć na środowisko naturalne – ocenia menedżer ds. ESG i komunikacji korporacyjnej w Velvet CARE.
Program edukacyjny łączy z jednej strony działania na rzecz społeczeństwa, a z drugiej środowiska. Łączy zatem litery „E” oraz „S”. Na tym spółka nie poprzestaje. – W czasie pandemii COVID-19 zaangażowaliśmy się w działania mające na celu pomoc osobom chorym oraz prewencję zachorowań. Nadal angażujemy się i wspieramy potrzeby lokalnej społeczności – m.in. przez pomoc szpitalom, szkołom czy instytucjom pożytku publicznego z regionu wokół naszej fabryki – mówi przedstawicielka firmy.
ESG to także wyzwania wewnątrz organizacji. Dlatego Velvet przygotował Kodeks etyki, powołał stosownego rzecznika oraz komisję ds. etyki, a także stosuje się do zasad ochrony sygnalistów – współpracuje z Linią Etyki, a w firmie wdrożono procedury informowania o nieprawidłowościach.
– Podejmujmy wiele działań związanych z podnoszeniem standardów etycznych. Wprowadziliśmy politykę antymobbingową, budujemy kulturę świadomości, wsparcia i dostrzegania zalet płynących z różnorodności naszych pracowników. Priorytetowo traktujemy bezpieczeństwo w zakresie IT i systemów zabezpieczeń – wymienia Anna Lewandowska.
O tym, co udaje się osiągnąć, firma informuje rynek. Grupa Velvet Care wyniki finansowe raportuje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. – Nie wybieramy między biznesem (w rozumieniu wyniku finansowego), a rozwojem zgodnie ze strategią ESG – dla nas oba cele są równie istotne i tylko realizacja obu przyczynia się do budowy coraz wyższej wartości firmy i skutecznej przewagi biznesowej. Czujemy się odpowiedzialni, by zgodnie z hasłem Eco Agendy 2025 „Osiągać więcej, zużywać mniej”, rosnąć dynamicznie, ale równocześnie dokładamy starań, aby nasze działania przynosiły efekty nie tylko w sferze czysto finansowej, lecz także chcemy budować niefinansową wartość naszej organizacji – deklaruje menedżerka.
GRK

organizatorzy

ikona lupy />
foto: materiały prasowe