Zdaniem jury konkursu Liderzy ESG Ciech stworzył najlepszą strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. W uzasadnieniu werdyktu podkreślono ambitne cele i kompleksowość w działaniu

Kapituła konkursu nagrodziła firmę chemiczną wyspecjalizowaną w produkcji sody kalcynowanej, środków ochrony roślin oraz soli warzonej za „wymierne i ambitne cele z wysokim prawdopodobieństwem ich realizacji, obszerny i szczegółowy program nakładów inwestycyjnych skoncentrowany na dekarbonizacji i przetwarzaniu odpadów, a także daleko idącą integrację praktyk ESG w procesach inwestycyjnych i zakupowych”.
Kapituła podkreśliła, że Ciech poważnie podchodzi do wyzwań związanych z jego działalnością – zwłaszcza że to przedstawiciel sektora energochłonnego. Firma dziś jest jednym z największych, poza energetyką zawodową, „konsumentem” węgla w Polsce. Widząc, co się dzieje na rynku i w otoczeniu biznesowym, przedsiębiorstwo jasno określiło cele, które chce osiągnąć, by to zmienić.
Podstawowe zamierzenia to zmniejszenie emisji CO₂ o 33 proc. w 2026 r. (w porównaniu z bazowym rokiem 2019), wyłączenie z procesu produkcji energii węgla w 2033 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 r.
Skąd takie ambicje? – Jesteśmy przedsiębiorstwem chemicznym i przetwarzamy zasoby naturalne, więc z samej natury naszej działalności wynika duży wpływ na otoczenie. Naszym celem jest dostarczanie światu korzyści znacznie przekraczających koszty i dlatego ustrukturyzowane podejście do zarządzania w zakresie ESG jest dla nas takie ważne – uzasadnia Przemysław Wasilewski, dyrektor RI/ESG w Ciech SA.
Spółka ma zamiar realizować strategię dekarbonizacyjną, zarówno korzystając z już dostępnych możliwości obniżania emisji CO₂ (m.in. takich jak termiczne przetwarzanie odpadów), jak i przygotowując się do tych, na których komercjalizację czekają przemysł i cała gospodarka, takich jak małe reaktory jądrowe, wychwyt CO₂ czy magazyny energii.
– Ze względu na charakter naszej działalności, czyli produkcji chemicznej, największy nacisk w naszej strategii ESG kładziemy na kwestie środowiskowe, zwłaszcza przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – wskazuje Przemysław Wasilewski.
Odbiorcami Ciechu są przedsiębiorstwa z wielu różnych branż, co sprawia, że przemiany w firmie to także pozytywny wpływ na środowisko wytwarzania dóbr finalnych. – Nasze produkty uczestniczą w globalnych łańcuchach wartości i są niezbędne, by wiele innych branż mogło się rozwijać. Od samochodu elektrycznego po szkło solarne, fiolki do szczepionek czy najnowocześniejsze środki ochrony roślin – bez naszych produktów zmiana świata na lepszy byłaby znacznie trudniejsza – dodaje przedstawiciel Ciechu.
W swoich planach firma nie ogranicza się wyłącznie do dbałości o środowisko naturalne. Równie istotna jest troska o kwestie społeczne – nieodłączny element ESG. – Nasza odpowiedzialność w sferze społecznej obejmuje m.in. wdrażanie najwyższych standardów polityki bezpieczeństwa pracy w naszych spółkach i zakładach produkcyjnych, a także dbałość o kwestie związane z kulturą korporacyjną: inkluzywną, wspierającą różnorodność, troszczącą się o długoterminowy rozwój pracowników oraz dobre relacje ze społecznościami lokalnymi, które są naszymi sąsiadami i domem dla naszych pracowników – tłumaczy dyrektor RI/ESG w Ciech SA.
Firma nie ogranicza się jedynie do działań wewnątrz spółki. W ramach inicjatyw ESG analizuje również działania kooperantów. – Bardzo ważna jest dla nas współpraca z podmiotami, które podzielają nasze wartości i dzięki temu pomagają nam w realizowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Analizujemy ryzyko kwestii dotyczących ESG u naszych dostawców i oczekujemy od nich działania w zgodzie z naszym kodeksem partnera biznesowego – mówi Przemysław Wasilewski.
Firma dostrzega, że bez ESG trudno będzie zadbać o odpowiedni rozwój, bo rynek coraz częściej wymaga działań w tym zakresie. Zrównoważony rozwój to zatem kluczowy element działalności biznesowej z perspektywy jej stabilności. – Aspekty te są bardzo ważne dla naszych klientów, rynku finansowego i innych interesariuszy. Oczekują oni, że będziemy prezentować wysokie standardy oraz pomożemy im w realizacji ich ambitnych celów – bądź jako część łańcuchów dostaw, bądź jako element portfela inwestycyjnego albo kredytowego. To jest element budowania naszej wiarygodności biznesowej i konkurencyjności – ocenia.
GRK

organizatorzy

ikona lupy />
foto: materiały prasowe