Celów zrównoważonego rozwoju nie da się osiągnąć bez najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Za innowację w zakresie ESG najwyższą nagrodę zdobyła spółka PKP Energetyka

Firma została nagrodzona w konkursie Liderzy ESG za uruchomiony 1 lipca 2021 r. magazyn energii. Zasobnik powstał w Garbcach w województwie dolnośląskim i może jednorazowo zasilić przejazd pociągu poruszającego się z prędkością 160 km na godzinę. Umożliwiają to cztery kontenery bateryjne zawierające łącznie 4240 nowoczesnych ogniw litowo-jonowych. Magazyn wzmocni bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, zbilansuje moc pobieraną z Krajowego Systemu Energetycznego oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Zielona Kolej. Dzięki niemu innowacja to niejedyna nagroda dla PKP Energetyka w ramach konkursu Liderzy ESG – spółka zdobyła również srebrną nagrodę za opracowaną strategię. Zawiera ona cele ilościowe i terminy ich realizacji, zgodnie z którymi PKP Energetyka ma się przyczynić do tego, iż za pięć lat polska kolej zasilana będzie w 50 proc., a za 10 lat w 85 proc. energią pochodzącą z OZE.
– Edukujemy rynek i zachęcamy przewoźników do korzystania z zielonej energii – deklaruje Beata Górniak z zarządu PKP Energetyka. Jak tłumaczy, wieloletni plan pomaga w tym, by kolej, uważana za najbardziej ekologiczny środek transportu, mogła bardzo szybko zmniejszać swój ślad węglowy, co przekłada się też na rozwój całej branży i pozwala wyprzedzać konkurencję. – Daje to szereg korzyści. Pierwsza to oczywiście dbałość o środowisko – kolej już jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, zielona kolej będzie w pełni neutralna klimatycznie, zatem nie zostawi śladu węglowego w łańcuchu dostaw odbiorcy końcowego. Druga korzyść jest wizerunkowa – postrzeganie podmiotów dbających o środowisko i klimat jest bardzo pozytywne nie tylko przez konsumentów, lecz także otoczenie biznesowe. Trzecia korzyść jest czysto biznesowa – społeczeństwo jest coraz bardziej świadome ekologicznie i z czasem – mając do wyboru konwencjonalny i „zielony” środek transportu – będzie wybierało ten drugi – wymienia menedżerka.
– Nagroda jest przede wszystkim dowodem, że nasze wieloletnie działania z zakresu ESG są dostrzegane i doceniane przez ekspertów. Ostatnie dwa lata to dla nas wzrost dynamiki pracy w zakresie dbałości o środowisko, zrównoważonego rozwoju, etyki czy relacji ze społecznościami lokalnymi – przyznaje Beata Górniak.
Spółka stawia na rozwój nie tylko w zakresie litery E, oznaczającej środowisko, lecz także S, czyli kwestii społecznych. – Dbamy o relacje ze społecznościami lokalnymi – od kilku lat organizujemy program Grantspołeczni, w ramach którego nasi pracownicy wraz ze swoimi społecznościami lokalnymi otrzymują środki na realizację inicjatyw wspierających ekologię i bezpieczeństwo. W zeszłym roku powołaliśmy Fundację Dobra Energia, w ramach której zorganizowaliśmy już akcję przekazania 500 komputerów dla dzieci wykluczonych cyfrowo – opowiada członkini zarządu PKP Energetyka.
Spółka chce też budować zgodny z wytycznymi ESG ład korporacyjny. Zrywać ze stereotypami dotyczącymi branży. – Szczególnie ważne jest dla nas tworzenie kultury bezpieczeństwa, etyki, ale też różnorodności. W tej ostatniej sferze chcemy szczególnie zadbać o różnorodność ze względu na płeć. Jesteśmy z pozoru firmą o typowo męskim profilu pracownika. Jednak patrząc na liczbę kobiet na uczelniach technicznych, widzimy, że możemy zatrudniać ich zdecydowanie więcej – mówi Beata Górniak.
Aspiracją spółki jest też osiągnięcie odpowiedniej różnorodności pokoleniowej – tak by liczyć z jednej strony na wieloletnie przygotowanie najbardziej doświadczonych pracowników, z drugiej na energię i innowacyjność młodych kadr. – Jesteśmy firmą z tradycjami, w której wielu pracowników ma staż 30, a nawet 40 lat. Część z nich już niebawem przejdzie na emeryturę. Jednocześnie zatrudniamy wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy przynoszą świeże spojrzenie i cyfrowe kompetencje. Połączenie tych dwóch generacyjnych światów to z jednej strony wyzwanie, z drugiej ogromna szansa płynąca z wzajemnych inspiracji, wymiany doświadczeń i wiedzy – opowiada Beata Górniak.
GRK

organizatorzy

ikona lupy />
foto: materiały prasowe