Środki na infrastrukturę sportową dostępne są przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych. Ze środków unijnych budowane będą nowe oraz modernizowane istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne - boiska, hale sportowe, stadiony, baseny, wyciągi narciarskie, ale także szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, plaże i kąpieliska.

Mamy już doświadczenia ze wspierania ze środków unijnych projektów sportowych w latach 2004-2008. Realizowanych jest ponad 400 projektów, które dotyczą infrastruktury sportowej, z czego 280 finansowanych jest w ramach programu rolnego, 115 ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz 3 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Łączne dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków funduszy unijnych wynosi ponad 400 mln zł.

W latach 2007-2015 wsparcie ze środków unijnych dla sportu i rekreacji będzie kontynuowane, głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych. W ramach RPO nie znajdziemy jednak oddzielnych priorytetów poświęconych infrastrukturze sportowej. Możliwości uzyskania dofinansowania na projekty związane ze sportem dostępne są w priorytetach poświęconych turystyce, infrastrukturze społecznej i edukacyjnej lub zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich.

Wybór projektów sportowych do współfinansowania w ramach RPO będzie się odbywał przede wszystkim w trybie konkursowym, jednak dziewięć województw uznało za konieczne umieszczenie projektów sportowych na listach tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. We Wrocławiu powstać ma 50-metrowy basen wraz z częścią dydaktyczno-badawczą w kompleksie Stadionu Olimpijskiego, w Lublinie przebudowany ma być stadion miejski, w Łodzi z kolei planowana jest budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego. W woj. zachodniopomorskim na liście projektów kluczowych znalazły się aż 3 projekty sportowe: budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie, budowa ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie oraz zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska - edycja II.

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej zaplanowane jest wsparcie dla budowy i oznakowania tras rowerowych, głównie na terenie miast, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się po mieście oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), a także bezpiecznie wyprowadzą ruch rowerowy poza obszar miejski. Inwestycje z zakresu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej będą także wspierane ze środków programu Innowacyjna Gospodarka.

Inwestycje w infrastrukturę sportową nabierają szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest współorganizatorem mistrzostw Europy w piłce nożnej. Byłoby jednak lepiej, gdyby inwestycje te były realizowane za polskie środki - szczególnie z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Taka formuła byłaby gwarancją długofalowego i racjonalnego podejścia do ich realizacji. Trzeba bowiem pamiętać, że inwestycje związane z Euro 2012 nie powinny służyć wyłącznie tej imprezie, ale przynosić wymierne korzyści również po jej zakończeniu. Organizacja Euro 2012 jest oczywiście brana pod uwagę - np. przy decyzjach o kolejności realizacji projektów, jednak nie można wyłącznie tej imprezie podporządkowywać strategii rozwoju Polski.

MONIKA NIEWINOWSKA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego