Warszawa, 2.12.2021 - Jednym z ważniejszych czynników, który ma wpływ na podniesienie cen w branży jest wzrost minimalnego wynagrodzenia.

- Stawka minimalna w ciągu pięciu lat wzrosła o 70 proc. W 2018 roku wynosiła 1 750 zł miesięcznie. Od nowego roku - już ponad 3 000 zł. Sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów usług w branży ochrony – komentuje Tomasz Wojak. Rośnie również minimalna stawka godzinowa stosowana w umowach cywilnoprawnych. W 2022 r. wyniesie ona 19,70 zł (o 1,40 zł więcej w stosunku do 2021 r.).

Będzie drożej

Reklama
Tomasz Wojak / foto: materiały prasowe / Krzysztof Staniszewski

Podwyżka minimalnej płacy to nie jedyny czynnik, który wpłynie na podwyżkę cen usług
w przyszłym roku. Niska stopa bezrobocia (5,9 proc.) powoduje bardzo duże trudności
w znalezieniu pracowników. Wywołuje ona również konkurencję płacową między przedsiębiorcami. Już teraz w branży ochrony brakuje chętnych do pracy za minimalne wynagrodzenie. Można również zauważyć odpływ pracowników do tych sektorów, w których wynagrodzenia są wyższe a takie oferty można znaleźć w branży np. handlowej i logistycznej.

Reklama

Najwyższa od dekady i wciąż rosnąca inflacja (obecnie ponad 7%) powoduje większą niż wcześniej presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń. Jednocześnie w górę poszły ceny paliwa (o 19% w 2021 r.), mundurów, materiałów biurowych oraz energii elektrycznej
(o 8% w 2021 r.).

- Wszystkie powyższe elementy muszą wpłynąć na wzrost cen usług – mówi Tomasz Wojak. Branża ochrony pracuje na niskiej marży i nie jest w stanie wziąć na siebie rosnących kosztów zarówno wynagrodzeń jak i rosnących kosztów związanych z prowadzeniem biznesu.

Inwestycje w ochronie

Rosnące koszty osobowe oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników stanowią impuls do zwiększenia zaangażowania w nowoczesne rozwiązania technologiczne w branży bezpieczeństwa i ochrony. Posiadanie ich w swojej ofercie to konieczność by dziś z sukcesem funkcjonować na polskim rynku .Ale nowoczesne przedsiębiorstwa muszą również inwestować nie tylko w nowe produkty ale też dzięki technologii poprawiać swoje wewnętrzne procesy, dotyczy to głównie systemów IT pozwalających, w dłuższej perspektywie czasowej, na zwiększanie efektywności operacyjnej, digitalizację dotychczasowych papierowych czynności i obniżanie kosztów pracy w organizacji.

Już teraz przybywa klientów, którzy z powodu rosnącej szybko ceny zamieniają, tam, gdzie to możliwe, usługę ochrony fizycznej na ochronę elektroniczną, co pozwala na nie zwiększanie budżetów przeznaczanych na ochronę firmy.

Branża ochrony będzie również ewoluowała w kierunku pozyskiwania coraz większej liczby kandydatów do pracy potrafiących pracować z nowoczesnymi technologiami i systemami informatycznymi.

__________________________________________________

O firmie Seris Konsalnet

Największa firma branży bezpieczeństwa i ochrony w Polsce oraz część międzynarodowej Grupy Seris – jednego z globalnych leaderów w branży Security. Firma działa od ponad 25 lat, świadcząc usługi w każdym segmencie rynku Security: ochronie fizycznej, monitoringu obiektów stacjonarnych oraz monitoringu GPS pojazdów, a także projektowaniu i realizacji technicznych systemów zabezpieczeń. Zapewnia ochronę fizyczną ponad 3500 obiektów, a usługę monitoringu świadczy dla 64 000 obiektów stacjonarnych i 13 000 pojazdów. Wśród Klientów Grupy Seris Konsalnet można znaleźć największe sieci handlowe, banki, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, obiekty strategiczne, firmy przemysłowe oraz jednostki wojskowe. Firma posiada zaawansowane zaplecze technologiczne: centralną stację monitorowania alarmów, systemy informatyczne oraz największy w Polsce dział projektowy. W skład Grupy wchodzi również spółka Seris Konsalnet Cleaning, oferująca usługi profesjonalnego utrzymania czystości dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://seris.pl