Konkurs organizowany przez GPW, NN Investment Partners TFI oraz PwC pokazał, że liderem zrównoważonego rozwoju mogą zostać zarówno wielkie, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Do konkursu napłynęło niemal 100 zgłoszeń od firm w trzech kategoriach i ponad 20 w kategorii Wizjoner/Wizjonerka, a Kapituła wyłoniła zwycięzców czterech głównych kategorii.

Strategia

Diamentową nagrodę zdobył Ciech za swoje wymierne i ambitne cele z wysokim prawdopodobieństwem ich realizacji dzięki celom krótkoterminowym. Zwrócono również uwagę na deklarację neutralności węglowej firmy do 2040 r. oraz obszerny i szczegółowy program nakładów inwestycyjnych skoncentrowany na dekarbonizacji i przetwarzaniu odpadów.
Złotą nagrodę otrzymał Lidl Polska. W uzasadnieniu wskazano na ambitny cel klimatyczny – redukcję emisji gazów o 80 proc. w porównaniu z 2019 r. do 2030 r. oraz zaawansowaną politykę i strategię gospodarowania odpadami.
Srebrna nagroda trafiła do Grupy Kapitałowej PKP Energetyka za strategię, która zawiera cele ilościowe i terminy ich realizacji, zgodnie z którymi PKP Energetyka ma przyczynić się do tego, iż za pięć lat polska kolej zasilana będzie czystą energią w 50 proc., a za dziesięć lat w 85 proc.

Innowacja

Diamentowa nagroda dla Grupy Kapitałowej PKP Energetyka za unikalną w skali europejskiej instalację poprawiającą wydajność przesyłu energii.
Złotą nagrodę uzyskała firma Contec, w której w skali przemysłowej wdrożono technologię czystej utylizacji opon. Pozwala ona na wykorzystanie niemal 100 proc. odpadów.
Srebrną nagrodę przyznano Żabce za pierwszy w Polsce sklep zasilany w 100 proc. energią pochodzącą z OZE.
W tej kategorii postanowiono również przyznać wyróżnienie – trafiło do Vertigo Farms specjalizującej się w farmach wertykalnych. – Wielkie zmiany, przełomowe rozwiązania są już nie tylko domeną dużych firm, stąd wyróżnienie firmy rodzinnej. Wierzymy, że to jest przełomem w produkcji rolnej – mówił wręczający nagrodę Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Edukacja

Diamentowy laur przyznano Velvet CARE za szeroko zakrojony program edukacyjny dla dzieci (nauczycieli, pośrednio rodziców i całego środowiska szkolnego) wspierający edukację ekologiczną w szkołach i podnoszący świadomość ekologiczną uczniów.
Złotą nagrodę przyznano firmie Saint-Gobain za innowacyjny i kompleksowy projekt edukacyjny skierowany do różnych grup oraz ciekawe i szerokie partnerstwa. Głównym celem programu jest umożliwienie architektom, deweloperom, inwestorom, władzom polskich miast i mieszkańcom poznania perspektyw i możliwych scenariuszy rozwoju polskich ośrodków we wszystkich kluczowych aspektach ich funkcjonowania (transport, infrastruktura, mieszkalnictwo, edukacja) w zakresie zrównoważonego rozwoju miast w ciągu najbliższych 30 lat.
Srebrną nagrodę otrzymały Wodociągi Miasta Krakowa, za program warsztatów, podczas których uczestnicy poznają procesy uzdatniania wody, wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne i zmiany klimatu oraz poznają prawidłowe postawy proekologiczne.
Kapituła konkursu wręczyła także specjalny laur. Nagrodę Wizjonera/ki Zielonej Transformacji przyznano Dominice Bettman, byłej prezesce Siemensa.
Jury doceniło w ten sposób jej książkę „Technologiczne magnolie. Gdy większość z nas uwierzy, że dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze”. Wizjonerka zebrała w niej swoją wiedzę i przemyślenia dotyczące roli innowacji oraz technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnienia stabilnej, bezpiecznej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
W uzasadnieniu wskazano również, że jako prezeska Siemensa w Polsce doprowadziła do wprowadzenia w życie nowej, zrównoważonej strategii firmy. Zakłada ona podejmowanie wyłącznie inicjatyw mających pozytywny wpływ nie tylko na biznes, ale również na ludzi oraz środowisko. Dzięki jej działaniom Siemens dąży do osiągnięcia zeroemisyjnego łańcucha wartości zarówno swojego, jak i kooperantów. Sama firma aktywnie wspiera też transformację energetyczną przedsiębiorstw, miast i budynków.
– Powinniśmy pamiętać, że za sukcesem organizacji stoją ludzie – to oni zmienią rzeczywistość. Stąd też zdecydowaliśmy o stworzeniu kategorii Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji. Wyróżniliśmy Dominikę Bettman, która od wielu lat swoimi działaniami udowadnia, że dzięki technologiom można zmienić świat na lepsze – mówił Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska.
GRK
ikona lupy />
foto: materiały prasowe