W czwartek poznamy firmy, które najaktywniej dbają o środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny. Nagrody mają na celu popularyzację zagadnienia ESG wśród polskiego biznesu. Ich wręczenie odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Jak podkreślają organizatorzy, liczba zgłoszeń ze strony firm może napawać optymizmem, ponieważ polski biznes jest coraz bardziej świadomy tej tematyki. - Wierzymy, że takie inicjatywy jak konkurs Liderzy ESG zwracają uwagę na to, jak ważne jest uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw kryteriów ESG i jak istotne jest rzetelne raportowanie danych niefinansowych - mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW ds. rozwoju biznesu i sprzedaży. - Cieszymy się, że tyle podmiotów podzieliło się swoimi sukcesami. Dziękujemy wszystkim firmom i osobom, które wzięły udział w konkursie za ich zaangażowanie w budowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce - dodaje.
Wybrane firmy zostaną nagrodzone w trzech kategoriach. Przewidziano też nagrodę specjalną skierowaną nie do instytucji, lecz konkretnej osoby wyróżniającej się działaniami na rzecz środowiska. - Lider ESG to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które są w awangardzie zmian. Takich, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG - tłumaczy Joanna Ałasa, starsza analityczka w NN Investment Partners TFI. Podkreśla, że nagrodzeni zostaną również ci, którzy oferują innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na otoczenie czy też prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Specjalne wyróżnienie zostanie również przyznane wizjonerowi lub wizjonerce zielonej transformacji - otrzymają je te osoby, które swoją postawą wspierają odpowiedzialny biznes.
- Liczymy na to, że dzięki wygranej w naszym konkursie firmy zyskają rzetelną platformę do pochwalenia się swoimi osiągnięciami w zakresie ESG oraz będą miały szansę na wzmocnienie swojej pozycji w oczach inwestorów, instytucji finansowych, klientów i pracowników - opowiada Krzysztof Szułdrzyński, partner w firmie PwC, która także jest jednym z organizatorów konkursu.
Samo wydarzenie również będzie okazją do tego, by porozmawiać o tym, jak polski biznes powinien dostosowywać się do nowych wytycznych. W programie gali znalazło się zatem m.in. wystąpienie Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela oraz dyrektora generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. To organizacja mająca na celu propagowanie standardów ESG oraz zacieśnianie współpracy między biznesem a ONZ w celu opracowywania jak najlepszych praktyk w tym zakresie.
O perspektywie inwestorów opowie natomiast Adrie Heinsbroek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w NN Investment Partners. W agendzie zaplanowano również panel „Jak ESG zmienia otoczenie biznesowe firm?”, w którym eksperci i przedstawiciele polskiego biznesu opowiedzą o tym, jak zmienia się perspektywa przedsiębiorstw w zakresie raportowania niefinansowego zgodnie z najnowszymi unijnymi regulacjami.
Kluczowym elementem programu będzie jednak wręczenie nagród. Firmy, które je zdobędą, będą mogły posługiwać się tytułem „Lider ESG”. To nie bez znaczenia, zwłaszcza że biznes przykłada do tego elementu działalności coraz większą wagę. Czynniki niefinansowe stają się coraz ważniejsze dla interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, kontrahentów. Uwzględnianie elementów ESG w strategii firmy zwiększa również możliwości finansowania.
Jak pokazuje badanie PwC „Zielone finanse po polsku”, 12 z 14 badanych banków uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów. Z kolei z innego badania „ESG - Miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?” wynika, że 29 proc. inwestorów obniżyłoby wycenę lub wycofałoby się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG byłyby zbyt wysokie. - Zdobycie tytułu „Lider ESG” potwierdza, że firma jest nastawiona na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę, co może przyczynić się do wzmocnienia wiarygodności w oczach interesariuszy - argumentuje Krzysztof Szułdrzyński.
To jednocześnie wysłany do rynku sygnał o tym, że warto stawiać na działanie według najwyższych standardów. - Przyznając tytuł „Lidera ESG”, chcemy pokazać, że w Polsce są firmy i instytucje, które mogą pochwalić się dokonaniami na polu zrównoważonego rozwoju i dokładają cegiełkę na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ - dodaje Joanna Ałasa.
Ustalając listę nagrodzonych, przedstawiciele organizatorów - GPW, PwC i NN Investment Partners TFI wzięli pod uwagę szereg elementów zgłaszanych we wnioskach. - Do naszego konkursu zostały zgłoszone zarówno programy edukacyjne dla pracowników, jak i programy obejmujące tematykę ESG dedykowane szerszej społeczności. Staraliśmy się zwracać uwagę przy wskazaniach do nagród na trzy aspekty: czy uwzględnia on rzeczywiste potrzeby jego beneficjentów, czy buduje świadomość i pozytywne wzorce w wybranych obszarach ESG i w końcu czy skutecznie zachęca do zmian zachowań lub do podjęcia pozytywnych działań na rzecz środowiska, społeczności czy ładu korporacyjnego - podkreśla Krzysztof Szułdrzyński.
GRK
Organizatorzy
ikona lupy />
liderzy ESG / foto: materiały prasowe