Prawie 94 miliony euro kary za manipulacje w sektorze finansowym. Komisja Europejska ogłosiła dziś dwie decyzje dotyczące międzynarodowych banków, które brały udział w kartelu.

Pierwsza decyzja dotyczy banków RBS oraz JP Morgan, które - jak wskazała Komisja - brały udział w zmowie między marcem 2008 a lipcem 2009 roku. Chodziło o to, aby wspólnie wpływać na wskaźnik LIBOR dla franka szwajcarskiego.

Druga decyzja dotyczy czterech banków: oprócz RBS i JP Morgan także UBS i Crédit Suisse. Uczestniczyły one w kilkumiesięcznej zmowie w 2007 roku, której celem było manipulowanie cenami instrumentów pochodnych we frankach szwajcarskich.

"Wszyscy gracze rynkowi muszą być świadomi tego, że żadne naruszenia zasad antymonopolowych nie będą tolerowane" - powiedział unijny komisarz ds. konkurencji Joaquin Almunia ogłaszając dzisiejsze decyzje. W obu przypadkach RBS został zwolniony z kary dzięki temu, iż zgłosił Komisji istnienie zmowy między bankami.