Inżynieria biomedyczna jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy jest jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin nauk technicznych na świecie. Wspomaga ochronę zdrowia, obejmując swoim zasięgiem badania naukowe, profilaktykę, diagnostykę i terapię

Zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej stymulują wzrost innowacyjności przemysłu wyrobów medycznych. Przekłada się to bezpośrednio na poprawę jakości życia społeczeństwa, wzrost efektywności opieki medycznej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju.
Polska dysponuje poważnym potencjałem rozwoju tej dziedziny. Jego podstawą są ośrodki naukowe i badawcze o ugruntowanej pozycji międzynarodowej. W rozwijających inżynierię biomedyczną ośrodkach naukowych powstają nowe technologie i prototypy innowacyjnych urządzeń medycznych o dużym potencjale wdrożeniowym.
Nowe rozwiązania techniczne oferowane przez rozwijający się przemysł wyrobów inżynierii biomedycznej napotykają bariery rynkowe. Preferencje nabywców, którzy ufają przede wszystkim sprawdzonym rozwiązaniom dostarczanych przez światowych liderów na rynku technologii medycznych – utrudniają polskim firmom wejście na globalny rynek aparatury medycznej i ograniczają ich przychody. Wynika stąd brak środków na wdrażanie nowych innowacyjnych technologii i dlatego strategie rynkowe krajowych producentów ograniczają się do ulepszania dotychczas oferowanych produktów. Dodatkowo ocena przydatności nowych rozwiązań w warunkach klinicznych wymaga znaczących środków, których nie można uzyskać na etapie dofinansowania prac B+R. Nowe technologie mogą jednak być źródłem istotnych korzyści: skracają czas hospitalizacji, zmniejszają liczbę powikłań, ograniczają ilość stosowanych leków. A to bezpośrednio przekłada się na oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia, a przy tym przynosi szybką poprawę jakości życia pacjentów.
Równie istotnym problemem w procesie wprowadzania innowacji z obszaru inżynierii biomedycznej na krajowy rynek jest małe zainteresowanie ich wdrożeniem ze strony potencjalnych producentów. Spowodowane jest to występującym w Polsce sterowaniem rynku aparatury medycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia – płatnika procedur medycznych. Z tego powodu nowe, innowacyjne technologie medyczne mają trudną drogę do uzyskania sukcesu handlowego na rynku krajowym, gdzie powinno się zdobywać doświadczenie przed planowaną ekspansją na rynki zagraniczne.
Mechanizm wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do koszyka świadczeń finansowanych przez NFZ jest skomplikowany, długotrwały i kosztowny ze względu na konieczność uzyskania rekomendacji ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Tymczasem inwestorzy zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych technologii medycznych uzależniają swoje działania od ich włączenia do systemu świadczeń finansowanych przez NFZ.
Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej jest jednym z 32 instytutów wchodzących w skład utworzonej w 2019 r. i drugiej co do wielkości w Europie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Instytut jest jedyną w kraju jednostką badawczą działającą w obszarze inżynierii biomedycznej, obejmującą swoją działalnością wszystkie etapy procesu opracowywania wyrobu medycznego, tj.: prace badawcze i rozwojowe, projektowanie, prototypowanie, ocenę zgodności, przygotowanie wyrobu do certyfikacji oraz wprowadzenia do obrotu i używania w Unii Europejskiej, a także świadczącą usługi w tym zakresie. Z tego też powodu instytut jest kompetentnym, wartościowym i sprawdzonym partnerem w wielu konsorcjach naukowo-przemysłowych realizujących projekty w ramach krajowych i europejskich programów badawczych.
ikona lupy />
foto: materiały prasowe