Przy Ministerstwie Skarbu Państwa powstał zespół, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele siedmiu najlepszych w Polsce uczelni publicznych. Eksperci w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego będą doradzać ministrowi przy prowadzeniu polityki właścicielskiej wobec spółek Skarbu Państwa.

– Bardzo dziękuję członkom zespołu za przyjęcie zaproszenia do współpracy. Uzyskujemy merytoryczne wsparcie wybitnych znawców zagadnień prawno-ekonomicznych przy budowie spójnej i transparentnej polityki nadzoru i zarządzania aktywami Skarbu Państwa, prowadzonej w interesie akcjonariuszy i polskiej gospodarki – powiedział Włodzimierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

Zespół ekspercki tworzą prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Andrzej Kidyba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski), prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. UAM dr hab. Marek Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. dr hab. Michał Romanowski (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. Andrzej Szumański (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

– Powołanie zespołu naukowego przy Ministrze Skarbu Państwa jest ważnym krokiem zbliżającym świat nauki, biznesu i administracji. Minister mający w swoim zarządzie majątek wart ponad 100 mld zł powinien móc skorzystać z najlepszych doświadczeń i osiągnięć polskiej nauki. Liczymy, że będzie to forum wymiany idei, ale również wypracowywania coraz lepszych technicznych rozwiązań i standardów nadzoru, które będą mogły być jednolicie stosowane do zarządu majątkiem będącym pod kontrolą państwa – powiedział prof. Maciej Mataczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Priorytetem ministerstwa skarbu jest stworzenie spójnej strategii zarządzania aktywami w nadzorze ministra skarbu.

– Działania Ministerstwa Skarbu Państwa mają być odpowiedzią na pytania, w jakiej skali i obszarach udział państwa jest potrzebny do realizowania polityk publicznych, a gdzie jego obecność nie jest niezbędna. Wyrazem takiego podejścia jest lista 22 spółek w nadzorze ministra skarbu o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w których MSP zamierza zachować władztwo korporacyjne oraz osobna - 190 firm przeznaczonych do przekształceń własnościowych – powiedział Włodzimierz Karpiński.

Źródło: MSP.gov.pl