Firma „Unizeto Technologies SA” odpowiada za wielomilionowe kontrakty na informatyzację polskich urzędów m.in. Kancelarii Premiera, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości, a także Narodowego Banku Polskiego. Według doniesień medialnych, spółka straciła certyfikat bezpieczeństwa ABW. W reakcji na te relacje, Koordynator ds. służb Specjalnych poinformował, że „Unizeto Technologies SA” wystąpiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w 2005 roku. W 2006 roku firma uzyskała je, a prezes spółki - Andrzej Bendig Wielowiejski - poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. W 2007 roku prezes Unizeto objął funkcję Konsula Honorowego Federacji Rosyjskiej po uzyskaniu zgody Anny Fotygi, ówczesnej Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 

W 2009 roku ABW wszczęło kontrolne postępowanie sprawdzające, a następnie odmówiło wydania firmie „Unizeto Technologies” kolejnych świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i cofnęła posiadane przez tą firmę i jej prezesa świadectwa i poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Prezes „Unizeto Technologies” odwołał się od tych decyzji do premiera. W marcu 2010 roku min. Jacek Cichocki, działając z upoważnienia premiera, podtrzymał decyzje ABW. "Tak więc od 2009 r. firma „Unizeto Technologis” nie posiada uprawnień do realizacji jakichkolwiek kontraktów związanych z dostępem do informacji niejawnych" - napisano w oświadczeniu. Według "Gazety Polskiej", Unizeto Technologies wygrało we wrześniu przetarg na obsługę systemów informatycznych KRUS. "Spółka rosyjskiego konsula informatyzowała także w ostatnich latach ZUS i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wdrażała też system obiegu dokumentów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa" - wynika z informacji gazety