Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie we wrześniu rdr wzrosło o 3,5 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3.900,26 zł i rdr wzrosło o 3,4 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,2 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach we wrześniu było zatrudnionych 5.537,3 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,8 proc., a w ujęciu miesięcznym pozostało bez zmian.

Analitycy prognozowali, że zatrudnienie rdr wzrosło o 0,8 proc., zaś mdm nie zmieniło się.

W przedsiębiorstwach pracuje ponad 5 i pół miliona osób, czyli o 0,8 procent więcej niż przed rokiem w tym samym czasie.