Pod apelem do prezydenta podpisali się: Zbigniew Jakubas, Henryka Bochniarz, dr Sławomir Dudek, prof. Jerzy Hausner, Bogdan Kaczmarek, Adam Kiciński, Jerzy Krzanowski, Arkadiusz Muś, Henryk Orfinger i Michał Świerczewski.

"Pogwałcenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego"

W apelu podkreślono, że tryb stanowienia ustawy Polskiego Ładu w Sejmie, a w szczególności tryb jej konsultacji jaskrawo narusza wywodzone z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa prawa. Jak zaznaczono, jest to jedna z największych reform prawa podatkowego na przestrzeni wielu lat, która zmienia aż dwadzieścia sześć ustaw i wprowadza ok. 100 nowych rozwiązań dotyczących różnych aspektów systemu podatkowego.

"Wiele z tych rozwiązań jest bardzo skomplikowanych, nowatorskich, dotychczas niespotykanych w systemach podatkowych. Ustawy będą oddziaływać na kilkadziesiąt różnych grup podmiotów publicznych i prywatnych, których liczebność przekracza 25 milionów. Ze względu na znaczenie proponowanych zmian oraz ich wpływ na funkcjonowania systemu podatkowego, projekt ustawy powinien być procedowany przy zachowaniu najwyższych standardów legislacyjnych" - czytamy w apelu.

Według jego sygnatariuszy, "przyjęcie tak kompleksowej i złożonej reformy prawa podatkowego w tak krótkim czasie, tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku podatkowego, a zwiększającej podatki dla 2-3 milionów podatników bez należytych konsultacji z podatnikami, pracownikami, przedsiębiorcami i samorządowcami stanowi pogwałcenie konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego oraz wywodzonej z niej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP)."

Finalna wersja projektu ustawy podatkowej Polskiego ładu nie była konsultowana przed skierowaniem do Sejmu

Jak wskazano, pierwotny pakiet ustaw podatkowych był konsultowany w wakacje, a finalna wersja projektu nie była konsultowana przed skierowaniem do Sejmu. Podkreślono, że zaznacza to również w swoim apelu Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca 9 największych organizacji pracodawców, w tym organizacje należące do Rady Dialogu Społecznego.

"Przeciętny podatnik, ale nawet i księgowi w firmach, nie są w stanie w większości przypadków określić skutków proponowanych zmian dla swojej przyszłej sytuacji finansowej. Podobnie eksperci ekonomiczni i doradcy podatkowi. Analiza projektowanych zmian rodzi wątpliwości co do ich jednoznaczności i przejrzystości. Nawet eksperci sejmowi od legislacji nie byli w stanie przeczytać i przeanalizować całego projektu. Oznacza to, że wejście w życie tych zmian w ww. trybie, tj. z ograniczonymi konsultacjami oraz w zbyt krótkim terminie na dostosowanie rynku do nowej rzeczywistości prawnej, musi prowadzić do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, wynikających z Konstytucji RP" - stwierdzili członkowie Rady.

Zauważyli, że kompleksowe zmiany podatkowe w innych krajach są konsultowane w odpowiednio długim okresie - minimum rok, a często nawet dłużej. jak ocenili, podatki powinny być możliwie proste, przejrzyste, przewidywalne i stanowione tak, aby nie podważać zaufania do państwa prawa.

"Jak budować silne państwo, wspólnotę, moralność podatkową i przekonać wszystkich podatników, że płacone przez nich podatki są efektywnie wykorzystane dla dobra wspólnego, kiedy rząd wprowadza istotne zmiany podatkowe z pogwałceniem standardów legislacyjnych, standardów rzetelnej i uczciwej konsultacji. To zaufanie łatwo jest naruszyć, ale jego odbudowa będzie trwała latami" - ostrzegają członkowie Rady.

"Nie jesteśmy przeciwni reformie podatków w kierunku prozatrudnieniowym, w kierunku obniżenia klina podatkowo-składkowego dla najmniej zarabiających pracowników. Jednak to nie usprawiedliwia wprowadzania prowizorek i komplikacji. Tym bardziej, że już dzisiaj w rankingu International Tax Competitiyeness Index, Polska zajęła przedostatnie miejsce na 37 krajów OECD. To nie usprawiedliwia też braku należytych konsultacji i braku możliwości przygotowania się podatników do nowych rozwiązań, szczególnie w okresie tak dużej niepewności, zagrożeń inflacyjnych i nadal w warunkach pandemicznych" - czytamy w apelu.

"Biorąc pod uwagę wymienione okoliczności, apelujemy o wstrzymanie procesu legislacyjnego ustawy poprzez jej zawetowanie. Jednocześnie uważamy, że konieczne jest przygotowanie profesjonalnej, kompleksowej, skonsultowanej i prozatrudnieniowej reformy systemu podatkowo-składkowego" - oświadczyli sygnatariusze apelu.

Podkreślili, że reforma podatków "musi być oparta na konsensusie, a nie na konflikcie i przygotowana bez niezrozumiałej presji czasowej".

1 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża rozwiązania podatkowe zapowiadane wcześniej w ramach programu Zjednoczonej Prawicy - Polski Ład. Pod koniec października posłowie odrzucili część poprawek Senatu, m.in. tę, która zakładała, że nowe rozwiązania podatkowe miałyby wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Opowiedzieli się też przeciw przyjęciu poprawki zmierzającej do ustanowienia podstaw prawnych pokrycia uszczerbku finansowego jednostek samorządu terytorialnego w związku z wejściem w życie nowych regulacji oraz przeciw zwiększeniu podatku dla organizacji pożytku publicznego z 1 do 1,2 proc.

Negatywną opinię uzyskała także senacka poprawka rozszerzająca tzw. ulgę dla klasy średniej o emerytów i osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie oraz poprawka rozszerzająca preferencje podatkowe na osoby posiadające co najmniej troje dzieci. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek