PKN Orlen poinformował w piątek, że otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na wydłużenie do 14 stycznia 2022 r. terminu na realizację środków zaradczych, które zobowiązany jest zrealizować w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos.

Jak podał PKN Orlen, nowy termin wynika z konieczności sfinalizowania procesu negocjacyjnego z partnerami, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Ma też umożliwić tym partnerom przeprowadzenie ścieżki decyzyjnej.

Orlen podkreślił, że decyzja KE nie wpływa na termin zakończenia procesu przejęcia Lotosu, planowanego na I półrocze 2022 r. Spółka ocenia, że proces decyzyjny KE po przedstawieniu Komisji sposobu wykonania środków zaradczych może trwać ok. trzech miesięcy.

PKN Orlen zaznaczył, że finalizuje umowy z partnerami, którzy zagwarantują dalszy rozwój biznesowy firm objętych postępowaniem. Kompleksowość procesu przy bardzo wymagającym otoczeniu makroekonomicznym wymaga dodatkowego czasu na negocjacje z partnerami, aby uzyskać najlepsze możliwe warunki transakcyjne oraz umożliwić przeprowadzenie decyzji korporacyjnych również po stronie partnerów - podkreśliła spółka.

"Naszym celem jest wybór takich partnerów biznesowych, którzy zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne i dynamiczny rozwój połączonych firm. Jesteśmy na ostatniej prostej etapu prowadzącego do podpisania umów z partnerami. Ustalony wspólnie z Komisją Europejską wydłużony termin na przekazanie dokumentów związanych z realizacją warunków zaradczych daje nam komfort dopracowania wszelkich niezbędnych formalności. To czas, który zamierzamy dobrze wykorzystać" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Jak zaznaczył, priorytetem jest przeprowadzenie transakcji w taki sposób, by była ona korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów oraz akcjonariuszy, którzy wierzą w sens biznesowy i powodzenie tego strategicznego projektu.

Poprzedni wyznaczony przez KE termin realizacji środków zaradczych przy fuzji Orlenu z Lotosem miał upłynąć 14 listopada br. Wyznaczone w lipcu 2020 r. przez KE środki zaradcze to m.in. zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. Kolejny warunek to sprzedaż dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który – po ukończeniu budowy – zostałby przekazany temu operatorowi.

KE nakazała też sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, sprzedaż 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu lub tzw. pozostałości ciężkich.

Jak przypomniał Orlen, 14 października 2021 r. NWZA Grupy LOTOS podjęło uchwały, które umożliwiają przedstawienie Komisji środków zaradczych i umożliwiły wdrożenie 2 listopada wewnątrzgrupowej reorganizacji, polegającej na integracji w jednym podmiocie – LOTOS Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego. Wydzielenie rafinerii w Gdańsku to krok milowy do realizacji warunków zaradczych - podkreślił Orlen.

Jak podała spółka, do KE złożony zostanie komplet warunkowych umów sprzedaży na rzecz inwestorów wszystkich aktywów wskazanych przez Komisję w warunkowej decyzji koncentracyjnej, jak również komplet zgód korporacyjnych po stronie PKN Orlen oraz Grupy Lotos, pozwalających na wdrożenie środków. Do finalnego połączenia obu firm niezbędne będzie uzyskanie zgody akcjonariuszy po stronie obu spółek. Głosowanie akcjonariuszy za połączeniem odbędzie się po uzyskaniu wiążącej zgody Komisji Europejskiej na koncentrację - przypomniał Orlen.

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez płocki koncern został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.(PAP)

wkr/ pad/