JAROSŁAW KRÓL
dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego
W wielu sytuacjach firmy potrzebują środków, którymi mogą swobodnie dysponować. Interesującym rozwiązaniem jest pożyczka zabezpieczona hipotecznie udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka zabezpieczona hipotecznie umożliwia sfinansowanie dowolnego celu gospodarczego przy pomocy środków zamrożonych w posiadanych nieruchomościach. Można dzięki niej np. uregulować zobowiązania w innych bankach i towarzystwach leasingowych lub pokryć inne wydatki bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Spłata pożyczki jest rozłożona w czasie, maksymalnie do 15 lat. Długi okres spłaty może więc zdecydowanie poprawić bieżącą płynność finansową firmy. Ponadto instrument jest łatwo dostępny, ponieważ bank przeprowadza uproszczoną ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorcy – badane są jedynie sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata oraz okres bieżący. Nie jest wymagane przedstawianie prognoz finansowych na okres trwania pożyczki. Pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność od co najmniej 24 miesięcy i sporządzających pełną lub uproszczoną sprawozdawczość finansową z wyłączeniem ryczałtu i karty podatkowej. Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest przede wszystkim od wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie oraz od zdolności kredytowej wnioskodawcy. BGK udziela pożyczki do wysokości 1,5 mln zł i do 60 proc. wartości rynkowej nieruchomości dla podmiotów prowadzących pełną sprawozdawczość oraz 0,5 mln zł i 50 proc. wartości rynkowej nieruchomości dla podmiotów prowadzących uproszczoną sprawozdawczość. Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M dla PLN i EURIBOR 3M dla EUR oraz stałej marży banku. Wysokość marży zależy od okresu kredytowania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Bank stosuje korzystne warunki cenowe, prowizję za udzielenie pożyczki już od 1 proc. Uruchomienie pożyczki następuje po podpisaniu umowy oraz ustanowieniu hipoteki na nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy lub osób trzecich oraz cesji praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości zabudowanych w całym okresie kredytowania. Możliwe jest uruchomienie środków po dostarczeniu do banku potwierdzenia złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki wraz z dowodem opłaty sądowej. BGK akceptuje jako zabezpieczenie hipoteki na różnego rodzaju nieruchomościach, np. lokalu mieszkalnym, domu mieszkalnym, domu letniskowym całorocznym, nieruchomości gruntowej, lokalu handlowym, magazynach i innych nieruchomościach komercyjnych z wyłączeniem gospodarstw rolnych, nieruchomości obciążonych służebnością, nieruchomości specjalnego przeznaczenia, zabytków, nieruchomości z tymczasowym obiektem budowlanym. Szerokie możliwości ustanowienia zabezpieczenia pozwalają przedsiębiorcom w elastyczny sposób finansować różnego rodzaju cele bez konieczności angażowania własnych środków oraz efektywnie wykorzystywać posiadany majątek do zwiększania skali prowadzonej działalności, a tym samym zwiększania realizowanych dochodów.