Praktyka pokazuje, że projekt nie jest rodzajem działania, w którym można pozwolić sobie na próby i błędy w doborze kadry, ale od samego początku należy zatrudniać najlepszych. Najlepszych, czyli kogo? Podstawowe funkcje sprawowane przez kierownika projektu nie różnią się od innych stanowisk zarządczych. Należą do nich: planowanie, organizowanie, kontrolowanie oraz motywowanie. Trzeba tylko pamiętać, że środowisko projektowe jest z definicji podatne na niestabilność. Różnice między nim a działalnością procesową polegają na tym, że w tym pierwszym wypadku dużo większe znaczenie ma planowanie i bieżące organizowanie zadań oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmiany. Oddelegowując do projektu osobę, która do tej pory doskonale zarządzała procesem (nawet bardzo skomplikowanym) ryzykujemy, że przy pierwszym niestandardowym problemie, występującym z reguły w pierwszym dniu realizacji, podda się. Równie ważne jak kreatywność są umiejętności interpersonalne. Bez względu na branżę, w jakiej wdrażamy nasze innowacyjne rozwiązania, kierownik pracuje w zespole. Najlepiej jeśli sam ten zespół zbuduje – wówczas będzie miał możliwość ustalenia zasad współpracy i ich egzekwowania zgodnie ze swoją wizją oraz szansę zintegrowania często sprzecznych charakterów specjalistów zatrudnionych przy projekcie. Jeśli nowy kierownik trafi do istniejącego już zespołu, będzie musiał wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami mediacyjnymi i charyzmą. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu kierownik projektu powinien być specjalistą w danej branży. Praktyka pokazuje, że w tym większym stopniu, im mniejszy jest projekt. Im mniejszy projekt będzie bowiem realizował, tym bardziej będzie zaangażowany w działania merytoryczne. W dużych złożonych projektach od wiedzy fachowej ważniejsze są umiejętności zarządcze – im projekt bardziej skomplikowany i długotrwały, tym więcej zdolności organizacyjnych i mediacyjnych będzie wymagał. Zatrudniać nową osobę z zewnątrz czy przeprowadzić rekrutację wśród własnych pracowników? Problem ten jest szczególnie aktualny dla firm, które nigdy wcześniej nie wdrażały projektów. Z jednej strony zatrudnienie praktyka z doświadczeniem oznacza zapewnienie mu wyższego wynagrodzenia, daje jednak pewność profesjonalnej realizacji projektu już od jego początku, zgodnie z regułami wybranej metodyki zarządzania. Z drugiej strony można dać szansę jednemu z zatrudnionych już pracowników. Koszty takiego oddelegowania będą niższe, jednak ryzyko niewłaściwej realizacji projektu dużo większe. Jeśli stawką jest prestiżowy projekt, lepiej nie ryzykować. Dobry kierownik projektu to nie tylko kompetentny menedżer, doświadczony praktyk i wykształcony specjalista, ale także osoba, której o odpowiedniej osobowości i cechach charakteru. Zarządzanie projektem wymaga bowiem: umiejętności radzenia sobie ze stresem, negocjacji, motywowania zespołu, pewności siebie, siły do konfrontacji z kryzysem oraz stabilności emocjonalnej. Liczy się chłodna kalkulacja oraz szybkie (i zawsze skuteczne) decyzje.