Istotną cechą pojazdów wojskowych jest stopień ich niezawodności, od której zależy możliwość sprawnej realizacji zadań bojowych. Jednocześnie konstrukcja niektórych pojazdów oraz ich wyposażenie powinny w jak największym stopniu zabezpieczać załogę przed czynnikami takimi jak np. wybuch ładunku pod kołem.
Jednym z aspektów branych pod uwagę w kwestii modernizacji wyposażenia armii jest wyeliminowanie tzw. wad wieku dziecięcego, czyli usterek, które pojawiają się w pierwszym okresie eksploatacji, a nie zostały zidentyfikowane w czasie badań. Podczas eksploatacji ciężkich, wieloosiowych pojazdów terenowych obserwuje się problem nierównomiernego rozkładu obciążeń sąsiednich osi jezdnych, co prowadzi do niszczenia elementów układu zawieszenia i układu napędowego. W odpowiedzi na ten problem specjaliści z Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, wspólnie z Politechniką Wrocławską i firmą Marigold, realizują projekt „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych”. Przebadane zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie nowych wyrobów o zwiększonej trwałości. Opracowany zostanie również układ, który zapewni równomierny rozkład obciążeń przypadających na sąsiednie osie jezdne pojazdu wieloosiowego, niezależnie od ukształtowania terenu. Prace badawcze prowadzone są w ramach programu Szafir, a NCBR dofinansował projekt kwotą ponad 5 mln zł.
Program modernizacji Sił Zbrojnych RP zakłada również polonizację sprzętu wojskowego, czyli zwiększanie udziału elementów produkcji krajowej względem sprowadzanych z zagranicy. W pojazdach specjalnych polskiej produkcji wykorzystywane są np. importowane fotele. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji chciałby odwrócić ten trend i zaproponować rozwiązanie krajowe. We współpracy z firmą Intap i Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej opracowuje rodzinę modułowych foteli przeznaczonych do pojazdów specjalnych w ramach dofinansowanego przez NCBR projektu „Wielofunkcyjny fotel wyposażony w urządzenie zabezpieczające kierowcę i członków pojazdu specjalnego przed skutkami pionowych obciążeń dynamicznych o charakterze impulsowym”.
Reklama
Zastosowanie specjalnego układu zawieszenia fotela daje możliwość zabezpieczenia członków załogi przed przeciążeniami działającym na pojazd, powstałymi np. w wyniku działania ładunku wybuchowego. Dzięki swojej konstrukcji fotel absorbuje część tej energii. Zestaw fotel/siedzisko przeznaczony jest w szczególności do wozów bojowych i innego typu pojazdów wojskowych. Zaletą nowo opracowanych krajowych konstrukcji, np. fotela, jest przede wszystkim możliwość dostosowywania do pojazdów specjalnych polskiej produkcji.
Partner
foto: materiały prasowe