Wieloletni program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP zakłada m.in. wymianę pojazdów specjalnych. To szansa na rozwój krajowych konstrukcji militarnych i szersze zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych od polskich naukowców w miejsce konstrukcji zagranicznych. Łukasiewicz - PIMOT pracuje obecnie nad dwoma rozwiązaniami dla rodzimych pojazdów specjalnych.

Istotną cechą pojazdów wojskowych jest stopień ich niezawodności, od której zależy możliwość sprawnej realizacji zadań bojowych. Jednocześnie konstrukcja niektórych pojazdów oraz ich wyposażenie powinny w jak największym stopniu zabezpieczać załogę przed czynnikami takimi jak np. wybuch ładunku pod kołem.
Jednym z aspektów branych pod uwagę w kwestii modernizacji wyposażenia armii jest wyeliminowanie tzw. wad wieku dziecięcego, czyli usterek, które pojawiają się w pierwszym okresie eksploatacji, a nie zostały zidentyfikowane w czasie badań. Podczas eksploatacji ciężkich, wieloosiowych pojazdów terenowych obserwuje się problem nierównomiernego rozkładu obciążeń sąsiednich osi jezdnych, co prowadzi do niszczenia elementów układu zawieszenia i układu napędowego. W odpowiedzi na ten problem specjaliści z Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, wspólnie z Politechniką Wrocławską i firmą Marigold, realizują projekt „Zastosowanie nowoczesnych technologii materiałowych w podniesieniu właściwości mechanicznych i odporności trakcyjnej układu zawieszenia pojazdów terenowych”. Przebadane zostaną nowe rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, a uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie nowych wyrobów o zwiększonej trwałości. Opracowany zostanie również układ, który zapewni równomierny rozkład obciążeń przypadających na sąsiednie osie jezdne pojazdu wieloosiowego, niezależnie od ukształtowania terenu. Prace badawcze prowadzone są w ramach programu Szafir, a NCBR dofinansował projekt kwotą ponad 5 mln zł.
Program modernizacji Sił Zbrojnych RP zakłada również polonizację sprzętu wojskowego, czyli zwiększanie udziału elementów produkcji krajowej względem sprowadzanych z zagranicy. W pojazdach specjalnych polskiej produkcji wykorzystywane są np. importowane fotele. Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji chciałby odwrócić ten trend i zaproponować rozwiązanie krajowe. We współpracy z firmą Intap i Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej opracowuje rodzinę modułowych foteli przeznaczonych do pojazdów specjalnych w ramach dofinansowanego przez NCBR projektu „Wielofunkcyjny fotel wyposażony w urządzenie zabezpieczające kierowcę i członków pojazdu specjalnego przed skutkami pionowych obciążeń dynamicznych o charakterze impulsowym”.
Zastosowanie specjalnego układu zawieszenia fotela daje możliwość zabezpieczenia członków załogi przed przeciążeniami działającym na pojazd, powstałymi np. w wyniku działania ładunku wybuchowego. Dzięki swojej konstrukcji fotel absorbuje część tej energii. Zestaw fotel/siedzisko przeznaczony jest w szczególności do wozów bojowych i innego typu pojazdów wojskowych. Zaletą nowo opracowanych krajowych konstrukcji, np. fotela, jest przede wszystkim możliwość dostosowywania do pojazdów specjalnych polskiej produkcji.
Partner
ikona lupy />
foto: materiały prasowe