"Niebawem chcemy rozpocząć prace nad nową strategią, która będzie uwzględniała zarówno nasze cele, które sobie stawiamy, jako bank. Ale także, która będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed całym systemem finansowym i będzie także uwzględniała doświadczenia wynikające z tej sytuacji pandemicznej, czyli jeszcze szybszy proces digitalizacji, automatyzacji pewnych procesów" - powiedziała Duda na piątkowej telekonferencji poświęconej wynikom grupy PKO BP.

Zaznaczyła, że nie będzie to aktualizacja, ani weryfikacja strategii. "Chcemy zbudować nową strategię; horyzont czasowy kolejny 3-letni. Jeszcze oczywiście tej decyzji ostatecznie nie podjęliśmy, ale taki planujemy proces" - powiedziała Duda.

Wiceprezes banku Bartosz Drabikowski powiedział, że apetyt banku na kolejne rekordy wyników jest "wysoki, a warunki sprzyjające". "Myślę, że również zweryfikowana strategia będzie dodatkowym dopalaczem, poza oczywiście stopami procentowymi, które wydają się nas mocno wspierać" - powiedział Drabikowski.

Reklama

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poinformowała w piątek, że wypracowała rekordowe zyski. Kwartalny wynik netto wyniósł prawie 1,3 mld zł, to niemal 77 proc. więcej w stosunku do wyniku osiągniętego rok temu. Zysk netto grupy kapitałowej PKO BP po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł blisko 3,7 mld zł i był niemal 82 proc. wyższy niż przed rokiem.

W III kwartale 2021 r. aktywa grupy PKO BP przekroczyły poziom 400 mld zł i wzrosły do 403,5 mld zł. Spółka utrzymała kwartalną rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE) na poziomie 12,1 proc., dzięki wzrostowi dochodów z działalności podstawowej, utrzymaniu kontroli kosztów w warunkach presji inflacyjnej oraz kwartalnego kosztu ryzyka na poziomie przewidzianym w strategii banku.

"Nasze wyniki są rekordowe. (...) Jesteśmy liderem rynku. W kolejnych kwartałach także będziemy chcieli jeszcze bardziej się rozwijać" - podkreśliła Duda.

PKO BP podkreśliło, że kontynuuje cyfryzację i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Bank podał, że udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi 76 proc., a IKO ma 6 mln aktywacji.

"Wysoka nadwyżka kapitałowa banku szacowana na 16 mld zł, wysoka dochodowość oraz rozpoczęty proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w najbliższych latach" - zapowiedziała Duda.

Rada nadzorcza PKO BP 14 października powołała na funkcję wiceprezesa banku Iwonę Dudę i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu z dniem 23 października. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego ma zostać prezesem PKO BP.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 403,5 mld zł. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych. Jest dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 17,8 proc. udział w rynku oszczędności, 17,5 proc. w rynku kredytów oraz 19,7 proc. udział w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych.

Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.