Reklama

"Niebawem chcemy rozpocząć prace nad nową strategią, która będzie uwzględniała zarówno nasze cele, które sobie stawiamy, jako bank. Ale także, która będzie odpowiadała na wyzwania stojące przed całym systemem finansowym i będzie także uwzględniała doświadczenia wynikające z tej sytuacji pandemicznej, czyli jeszcze szybszy proces digitalizacji, automatyzacji pewnych procesów" - powiedziała Duda na piątkowej telekonferencji poświęconej wynikom grupy PKO BP.

Zaznaczyła, że nie będzie to aktualizacja, ani weryfikacja strategii. "Chcemy zbudować nową strategię; horyzont czasowy kolejny 3-letni. Jeszcze oczywiście tej decyzji ostatecznie nie podjęliśmy, ale taki planujemy proces" - powiedziała Duda.

Wiceprezes banku Bartosz Drabikowski powiedział, że apetyt banku na kolejne rekordy wyników jest "wysoki, a warunki sprzyjające". "Myślę, że również zweryfikowana strategia będzie dodatkowym dopalaczem, poza oczywiście stopami procentowymi, które wydają się nas mocno wspierać" - powiedział Drabikowski.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego poinformowała w piątek, że wypracowała rekordowe zyski. Kwartalny wynik netto wyniósł prawie 1,3 mld zł, to niemal 77 proc. więcej w stosunku do wyniku osiągniętego rok temu. Zysk netto grupy kapitałowej PKO BP po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł blisko 3,7 mld zł i był niemal 82 proc. wyższy niż przed rokiem.

W III kwartale 2021 r. aktywa grupy PKO BP przekroczyły poziom 400 mld zł i wzrosły do 403,5 mld zł. Spółka utrzymała kwartalną rentowność mierzoną zwrotem z kapitału (ROE) na poziomie 12,1 proc., dzięki wzrostowi dochodów z działalności podstawowej, utrzymaniu kontroli kosztów w warunkach presji inflacyjnej oraz kwartalnego kosztu ryzyka na poziomie przewidzianym w strategii banku.

"Nasze wyniki są rekordowe. (...) Jesteśmy liderem rynku. W kolejnych kwartałach także będziemy chcieli jeszcze bardziej się rozwijać" - podkreśliła Duda.

PKO BP podkreśliło, że kontynuuje cyfryzację i buduje długoterminowe relacje z klientami w oparciu o omnikanałowy model obsługi. Bank podał, że udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wynosi 76 proc., a IKO ma 6 mln aktywacji.

"Wysoka nadwyżka kapitałowa banku szacowana na 16 mld zł, wysoka dochodowość oraz rozpoczęty proces zawierania ugód w sprawie walutowych kredytów hipotecznych stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w najbliższych latach" - zapowiedziała Duda.

Rada nadzorcza PKO BP 14 października powołała na funkcję wiceprezesa banku Iwonę Dudę i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu z dniem 23 października. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego ma zostać prezesem PKO BP.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego, a wartość jego aktywów wynosi 403,5 mld zł. Spółka obsługuje 11 mln klientów detalicznych. Jest dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 17,8 proc. udział w rynku oszczędności, 17,5 proc. w rynku kredytów oraz 19,7 proc. udział w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych.

Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziału w kapitale zakładowym banku.