Więcej zamówień w ramach e-commerce oznacza więcej zwrotów, co zwiększa zagrożenia związane z utrzymaniem płynności ruchu towarów i ochroną środowiska

Liczba dostarczanych przesyłek na całym świecie rośnie gwałtownie z roku na rok. W Polsce dostarcza się średnio około 3 mln paczek dziennie. Rosnący popyt na dostawy ecommerce prowadzi do zwiększenia liczby pojazdów dostawczych w centrach miast – mówi się nawet o 36-proc. zwiększeniu natężenia ruchu w ciągu najbliższych 10 lat. Więcej zamówień w ramach e-commerce oznacza także więcej zwrotów, co jeszcze zwiększa zagrożenia związane z utrzymaniem płynności ruchu towarów i ochroną środowiska. Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu z sierpnia 2021 r., wyraźnie ostrzega: bez zdecydowanych działań ograniczających emisję CO2, nie uda nam się zapobiec katastrofie klimatycznej.
Eksperci Łukasiewicz – Instytutu Logistyki i Magazynowania realizują projekty z zakresu optymalizacji szeroko pojętej logistyki, uwzględniając przy tym zasady zrównoważonego rozwoju. Wspierają m.in. producentów, dystrybutorów, sieci handlowe, które jako jeden z kanałów sprzedaży wykorzystują Internet, ale również indywidualne sklepy internetowe.
Instytut analizuje i projektuje organizację logistyki dostaw, definiując m.in. rekomendowane warunki współpracy z operatorami KEP oraz najbardziej efektywne warianty lokalizacyjne sieci dystrybucji. Uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju jest również istotnym elementem projektów mających na celu budowę koncepcji technologiczno-organizacyjnych magazynów przeznaczonych do obsługi kanału e-commerce. W ramach takich projektów eksperci definiują m.in. zakres wykorzystania automatyki w magazynie i określamy najlepszy układ stref magazynowych. Łukasiewicz – ILiM ma w swoim portfolio również projekty innowacyjne, polegające na badaniu i wdrażaniu nowych technologii wspierających rozwój logistyki e-commerce przy uwzględnieniu wymagań koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Jednym z projektów realizowanych we współpracy z Łukasiewicz – IMiF oraz Łukasiewicz – IBWCh jest e-Pack – ekosystem opakowań zwrotnych.
– W ramach prac zaplanowaliśmy stworzenie zarówno prototypu opakowania, jak i prototypu wrzutni na zwracane opakowania. Istotnym elementem będzie również przygotowanie propozycji procesu zwrotu i aplikacji wspomagających, odpowiadających na problemy e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w szczególności zwrotu zakupionych przez klientów towarów – podkreśla dr inż. Michał Grabia, kierownik tego ambitnego projektu z Łukasiewicz – ILIM.
Projekt składa się z kilku elementów, odpowiadających na potrzeby nowoczesnego rynku. Przede wszystkim z wytrzymałego opakowania wielokrotnego użytku wyposażonego w sensory oraz system identyfikacji opakowania.
– Pomysł inteligentnego opakowania zwrotnego wywodzi się z koncepcji Fizycznego Internetu, pozwalającego na współdzielenie zasobów przez operatorów logistycznych, w sposób transparentny, wzorowany na działaniu sieci Internet – mówi Tomasz Markowski, zastępca kierownika Centrum Technologii Identyfikacyjnych w Łukasiewicz – Instytucie Logistyki i Magazynowania.
Drugim elementem rozwiązania jest wrzutnia, czyli urządzenie do zwrotu opakowań, a uzupełnieniem kompleksowego rozwiązania będzie oprogramowanie umożliwiającego zarządzanie całym procesem logistycznym. W wyniku realizacji projektu powstaje zunifikowane opakowanie zwrotne wielorazowego użytku inspirowane rozwiązaniami Fizycznego Internetu, które wesprze procesy logistyczne w obszarze B2C (business-to-consumer) pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi oraz ułatwi identyfikację opakowania i ograniczy błędy powstające podczas jego dostawy. Rozwiązanie pozwoli sprzedawcom, nabywcom oraz operatorom logistycznym na obniżenie kosztów dostawy, lepszą ochronę towarów, możliwość gromadzenia i analizy dodatkowych informacji o przebiegu procesu dostawy i zwrotu oraz bardziej efektywne przygotowanie przesyłki (zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy). Zastosowanie dodatkowych czujników pozwoli na monitorowanie warunków transportu towaru. Jednym z głównych założeń projektu e-Pack jest ochrona środowiska naturalnego, które ze względu na skalę handlu internetowego cierpi z powodu zużycia olbrzymiej ilości materiałów opakowaniowych.
A to tylko jeden z projektów wspierających ecommerce, które realizujemy w Łukasiewicz – ILiM.
Więcej poznasz odwiedzając stronę internetową:

www.ilim.lukasiewicz.gov.pl

foto: materiały prasowe