„Każdy może być wynalazcą” - o innowacjach pracowniczych rozmawiamy z Adamem Bugajczukiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.

Czym są innowacje dla Pana i dla Spółki? Dlaczego są one potrzebne takiej firmie jak KGHM, która już wypracowała sobie pozycję w czołówce światowych producentów miedzi i srebra?

Innowacje są dla mnie nowatorskim podejściem do poszukiwania i budowania odpowiedzi na potrzeby całej organizacji. Przykładem może być stworzenie nowego produktu, technologii, wykreowanie rynku zbytu, lub pozyskanie nieznanego surowca. Jednak bez względu na to, czy będą to zmiany przełomowe czy przyrostowe – a jedne i drugie są pożądane - firma, która chce się rozwijać i myśli perspektywicznie o swojej obecności
w branży, musi być na nie otwarta.

Z pełnym przekonaniem, mogę powiedzieć, że KGHM tworzą ludzie, którzy świadomie sięgają po innowacje. Dzięki temu jesteśmy nowocześni, z powodzeniem działamy na rynku globalnym i możemy realizować naszą Strategię biznesową. Dzisiaj zaliczamy się do grona największych światowych producentów miedzi i srebra, ale konkurencja nie śpi, my też nie. Chcemy nie tylko utrzymać ten kurs, ale również zapewnić sobie stałą przewagę konkurencyjną w sektorze surowcowym. Dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą wyników produkcyjnych, ekonomicznych i bardzo istotnego dla nas bezpieczeństwa pracy.

W jaki sposób pozyskiwać te rozwiązania?

Rynek zewnętrzny oferuje tego typu rozwiązania, ale warto spojrzeć w głąb firmy. I właśnie na tym ostatnim nam zależy, na wykorzystaniu wewnętrznych pokładów wiedzy
i pomysłowości. Innowacje naszych pracowników mają szczególną wartość, bo to oni każdego dnia, w miejscu swojej pracy, zastanawiają się nad tym, co mogą zmodyfikować, unowocześnić, bądź zastosować. Dzięki temu mają realny wkład w rozwój firmy. Ponadto każde zgłoszone rozwiązanie, innowacja to potencjalny wynalazek. W ostatnich 3 latach pozyskaliśmy 6 patentów na wynalazki, a następne postępowania w Urzędzie Patentowym są w toku. Dlatego w KGHM zachęcamy do zgłaszania pomysłów na rozwiązania, a może nawet już gotowych rozwiązań. Mamy nawet dedykowany temu program - Giełdę Wynalazczości.

Giełdę Wynalazczości ? Na czym ona polega?

Giełda Wynalazczości to nasz sposób na pobudzenie innowacyjności wśród załogi, popularyzację ruchu wynalazczego i kreowanie postaw innowacyjnych wśród naszych pracowników. Co roku organizujemy specjalne dyżury pracowników odpowiedzialnych za obszar własności intelektualnej KGHM w naszych Oddziałach. Każdy pracownik może wtedy dokonać zgłoszenia swojego pomysłu na konkretne rozwiązanie o charakterze technicznym lub techniczno-organizacyjnym. W ramach dyżurów twórcy uzyskują pomoc i doradztwo
w aspektach formalnych zgłoszeń. Alternatywnie, mogą być one przekazywane drogą pocztową. Nasi pracownicy mogą również dokonywać zgłoszeń projektów przez cały rok,
z tą różnicą, że w ramach Giełdy dodatkowo je gratyfikujemy.

Jak proceduralnie Spółka zorganizowała postępowanie przy takich zgłoszeniach? KGHM to ponad 18 tysięcy pracowników. Liczba zgłoszeń i ich różnorodność to zapewne spore wyzwanie….

Stworzyliśmy przejrzystą, nieskomplikowaną ścieżkę zgłaszania i oceny pomysłów oraz gotowych rozwiązań. Pracownik wypełnia arkusz zgłoszenia projektu, który następnie trafia do oceny merytorycznej. Pozytywna ewaluacja otwiera kolejne bramki decyzyjne. Projekty mogą zostać skierowane do prób i badań lub przyjęte od razu do stosowania w Oddziałach KGHM.

KGHM - infografika / Media

Jakie korzyści przynoszą Spółce zastosowane rozwiązania, pozyskane w ramach Giełdy Wynalazczości ?

Po pierwsze Giełda Wynalazczości to element działań w obszarze innowacje w Strategii Spółki. Rozwiązania pracownicze pozwalają na osiąganie zarówno wymiernych efektów ekonomicznych, jak i korzyści niewymiernych, na przykład z tytułu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo naszych załóg jest dla zarządu Spółki priorytetowe i kładziemy na nie szczególny nacisk. Jednym z rozwiązań, które ostatnio zastosowaliśmy w KGHM w tym obszarze jest sygnalizacja ostrzegawcza przy gumowych tamach wentylacyjnych odgradzających jedną część wyrobiska od drugiej.

KGHM przenosi miasto pod ziemię, buduje sygnalizację świetlną… po co? Czy operatorzy maszyn górniczych nie mogą się po prostu minąć tak jak to robią miliony kierowców w Polsce?

Szerokość wyrobisk podziemnych jest regulowana przepisami. Porównując podziemne drogi w kopalniach KGHM do tych, którymi codziennie się poruszamy na lądzie, możemy powiedzieć, że nasze trasy to jeden pas ruchu. Zastosowanie sygnałów świetlnych oraz akustycznych w połączeniu z czujnikiem ruchu skutecznie ostrzega operatorów maszyn górniczych o tym, że zupełnie niewidoczny odcinek drogi za tamą jest zajęty przez inny pojazd. Pozwala to na uniknięcie zderzenia lub najechania na siebie maszyn górniczych przejeżdżających przez tamę w tym samym czasie. Każde rozwiązanie, które wspomaga obszar bezpieczeństwa jest dla nas niezwykle cenne.

Panie Prezesie, mówimy o korzyściach dla Spółki, a jak jest z korzyściami dla zgłaszających rozwiązania?

Doceniamy każdy przejaw działalności innowacyjnej. Pozytywna ocena rozwiązań w ramach Giełdy Wynalazczości wiąże się z nagrodą finansową dla twórców. Dodatkowo, jeżeli rozwiązania te zostaną zastosowane w KGHM, otrzymują oni wynagrodzenie, które jest liczone jako procent od uzyskanych efektów lub ustalane na podstawie dobranych do tego celu kryteriów. Myślę, że oprócz aspektów finansowych, ważne jest również spełnienie zawodowe oraz poczucie, że każdy z nas może mieć realny wpływ na funkcjonowanie
i przyszłość firmy.

Czy Giełda Wynalazczości cieszy się zainteresowaniem pracowników?

Tak, każdego roku mamy sporo zgłoszeń, z których część jest implementowana w głównym ciągu technologicznym KGHM. Każde tego typu rozwiązanie z pewnością dla wielu będzie inspiracją i dowodem, że można usprawnić otoczenie własnej pracy jak i naszych współpracowników. Oczywiście, zawsze mamy apetyt na więcej takich projektów.

Podsumowując, innowacje pracownicze są ważne?

Bez wątpienia. Nie można budować nowoczesnej firmy bez wcielania jakichkolwiek innowacji w jej życie produkcyjne czy organizacyjne - w tym oczywiście innowacji pracowniczych. Czerpanie z potencjału wewnętrznego dodatkowo wzmacnia szansę na ciągły rozwój, bycie innowatorem, pionierem na rynku. W KGHM zdobywaliśmy wiedzę oraz doświadczenie przez dziesięciolecia i nadal się rozwijamy. Nasze załogi tworzą profesjonaliści, najlepsi eksperci w swoich dziedzinach. Dzięki wspólnej pracy osiągamy dziś znaczące sukcesy na skalę międzynarodową. Jesteśmy z tego dumni. To nasza niezbywalna wartość.