Michał Brywczyński konsultant Departamentu Projektów Europejskich, Doradztwo Gospodarcze, DGA Pierwszym krokiem, od którego zaczynamy wybór wykonawcy szkoleń, powinno być sprecyzowanie oczekiwanego efektu końcowego. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, jaki efekt chcemy osiągnąć, nie będziemy w stanie ocenić, czy cel został osiągnięty. Odpowiedzmy zatem na kilka pytań: jaki jest powód organizacji szkolenia oraz dlaczego chcemy je zorganizować. Dobrą praktyką jest określenie celów szkolenia według metodologii S.M.A.R.T. (sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realne, terminowe). Zbiór tak wytyczonych celów pozwoli bowiem na ocenę, w jakim stopniu nasze założenia zostały zrealizowane. Konieczne jest spisanie kryteriów, według których należy oceniać potencjalnych wykonawców. Precyzyjne kryteria wyboru pomogą wyeliminować firmy niespełniające wymagań. Na co zwracać uwagę przy ocenie ofert? Przede wszystkim na kompletność. Pamiętajmy, że kompletny proces szkoleniowy to nie tylko szkolenie, ale i badanie potrzeb, a także ewaluacja wyników. Jeżeli którykolwiek z tych elementów zostanie pominięty, to z profesjonalnego punktu widzenia cały proces szkoleniowy też jest do… poprawy. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności trzeba zwracać uwagę na to, w jaki sposób firma proponuje badać potrzeby szkoleniowe, na ile skłonna jest przygotowywać program szkoleń specyficznie pod potrzeby klienta, wreszcie – w jaki sposób zamierza badać efekty przeprowadzonych szkoleń. Jak sprawdzać profesjonalizm firmy szkoleniowej? Najlepiej poprosić o przeprowadzenie szkolenia pokazowego, pieszczotliwie zwanego samplem. O jakości szkolenia w przeważającej części decydują umiejętności trenera prowadzącego. Umiejętności trenerów tylko częściowo można ocenić poprzez referencje, portfolio czy krótką rozmowę. Jak pokazuje praktyka, najskuteczniejszym sposobem oceny umiejętności trenera jest poproszenie go o przeprowadzenie krótkiego, nieodpłatnego szkolenia na zadany temat, w czasie którego będziemy mogli zweryfikować jego warsztat, umiejętność pracy z grupą, przygotowanie do zajęć, jakość case’ów, organizację czasu, punktualność – słowem wszystko to, co decyduje o klasie szkoleniowca.