Analitycy agencji wskazują, że planowane w Polsce przepisy wdrażające unijną dyrektywę o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD) przeniosą koszty upadłości banków z podatników na akcjonariuszy i niezabezpieczonych wierzycieli.

"Pomimo prawdopodobnego obniżenia założeń co do rządowego wsparcia i związanego z tym zwiększonego ryzyka obniżenia ratingów, uważamy, że polski system bankowy będzie dalej notować dobrą rentowność, z ROA powyżej 1 proc. i stopniową poprawą wskaźnika złych kredytów w kierunku 7 proc." - powiedział cytowany w komunikacie Simone Zampa, wiceprezes Moody's, autor raportu.

Zdaniem agencji fundamenty finansowe polskich banków są zdrowe, mają one solidną bazę kapitałową, dobre wyniki z działalności podstawowej i dużą bazę klientów detalicznych i korporacyjnych z depozytami zapewniającymi dwie trzecie finansowania.