Cedrob ogłosił pod koniec sierpnia wezwanie na 23% akcji PKM Duda po cenie 7,40 zł za walor. W razie powodzenia wezwania Cedrob będzie posiadał 32,99% akcji PKM Duda. Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 13 października do 13 listopada.

Warunkiem prawnym powodzenia wezwania jest uzyskanie bezwarunkowej zgody polskiego UOKiK-u oraz Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego AMCU na dokonanie koncentracji przedsiębiorców

Cedrob jest krajowym liderem w produkcji mięsnej i przetworów drobiowych. Posiada także m. in. fermy reprodukcyjne, wylęgarnie piskląt, wytwórnie pasz, ubojnie drobiu oraz sieć sklepów firmowych. 

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy około 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda sięgnęły 1,9 mld zł w 2013 r.