Wydany został nakaz wypłaty kary umownej na podstawie, którego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma wypłacić spółce Polimex-Mostostal kwotę 39,79 mln zł z odsetkami ustawowymi.

"Kara umowna dotyczy umowy na budowę drogi ekspresowej S-69 z Bielska-Białej do Żywca. Zgodnie z nakazem zapłaty, GDDKiA na rzecz Polimex-Mostostal zapłaci prawie 40 mln zł wraz z odsetkami liczonymi od 4 lutego 2014 roku oraz kosztami procesu. Właśnie 4 lutego bieżącego roku Polimex-Mostostal wraz z słowackim Doprastavem złożyli pozew o zapłatę kary umownej związanej z umową na budowę drogi S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń od węzła Mikuszowice do Żywca" - czytamy w komunikacie.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz konsorcjum kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosiła ponad 788 mln zł brutto, podano również.

"Konsorcjum wypowiedziało kontrakt podpisany w lipcu 2010 roku z katowickim Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę drogi ekspresowej S-69. Odstąpienie od kontraktu i zakończenie robót budowlanych na tym odcinku drogi spowodowane było nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane oraz naruszeniem przez zamawiającego istotnych postanowień kontraktu, w tym odrzucanie uzasadnionych roszczeń konsorcjum, jak również zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za prace" - czytamy dalej.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.