Nowe Możliwości – to określenie najtrafniej oddaje przyszłość polskiej gospodarki, która teraz wygląda zupełnie inaczej niż przed epidemią COVID-19 czy w czasie stopniowego wychodzenia z kolejnych lockdownów. Widać już, jak bardzo zmieniły się warunki działania biznesu: łańcuchy dostaw, regulacje, unijne wytyczne dotyczące poszczególnych branż i regionów. Postcovidowa reorganizacja to wyzwanie, ale i wielka szansa dla kraju.

Nowe Możliwości – to także hasło szóstej edycji Kongresu 590, która odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 5–6 października w EXPO XXI w Warszawie.
ikona lupy />
Andrzej Duda / foto: materiały prasowe
Ta edycja Kongresu 590 będzie poświęcona siedmiu głównym obszarom. Pierwszy to Nowe Państwo. Odnosi się do szeroko pojętej cyfryzacji – głównie usług administracji, która w czasie pandemii znacząco przyspieszyła. To namacalna korzyść dla społeczeństwa, które przekonało się, że digitalizacja daje możliwości wygodniejszego, szybszego i przede wszystkim bezpieczniejszego załatwienia wielu spraw. To także zysk dla państwa: dostęp do danych cyfrowych, na przykład statystycznych, oznacza bardziej oszczędną, lepiej zaplanowaną, wydajniejszą gospodarkę.
pdf icon Kongres 590 - agenda PDF
pobierz plik
Kolejne obszary zainteresowania Kongresu to Demografia i Zdrowie. Demografia obejmuje rynek pracy, który w Polsce wciąż ma się bardzo dobrze. Niestety, każdy kolejny rok ujawnia braki kadrowe w takich dziedzinach, jak informatyka, medycyna i szkolnictwo. Z drugiej strony nasz rynek pracy staje się coraz bardziej atrakcyjny dla obcokrajowców, co może zapobiec deficytowi specjalistów. O znaczeniu ochrony zdrowia nie trzeba nikomu przypominać – pandemia obnażyła wiele problemów, ale pokazała też nowe szanse związane z rozwojem technologii i usług medycznych, zwłaszcza w dziedzinie profilaktyki i promowaniu zdrowego stylu życia.
Czwartym tematem jesiennej edycji Kongresu będą Nowe Rynki: traktowane nie tylko jako obszary geograficzne – Azja, Afryka czy Indie – lecz także jako całe grupy społeczne, które pandemia i lockdown zmusiły do korzystania z internetu, co z kolei przełożyło się na dynamiczny rozwój takich sektorów, jak e-commerce.
Piątym obszarem są Nowe Sektory – poza IT, biotechnologią czy fintechami to także tradycyjne branże postrzegane w nowy sposób. Przykładem może być transport, który w perspektywie kilkunastu lat będzie przechodził na elektryczność.
Nie może też zabraknąć tak ważnej dziedziny jak Nauka wraz z sektorem Badań+Rozwoju, których postęp jest warunkiem wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Wbrew stereotypom polska gospodarka jest innowacyjna, ale należy pamiętać, że wynalazczość to proces, o który trzeba dbać. Każdy dzień przynosi potrzebę nowych rozwiązań zmieniających całe gałęzie przemysłu i wyznaczających nowe trendy. Niezbędna jest zatem lepsza współpraca między uczelniami i ośrodkami badawczymi, a przemysłem. Uniwersytety i politechniki nie mogą funkcjonować w oderwaniu od potrzeb gospodarki, z kolei przemysł musi nauczyć się korzystać z osiągnięć naukowców, którzy powinni stać się dla niego partnerami biznesowymi.
Tematem spinającym wszystkie wymienione obszary i podsumowującym szóstą edycję Kongresu 590 będzie Nowy Obraz Polski, czyli wszystko, co buduje pozytywny wizerunek kraju na świecie: nie tylko jego potencjał gospodarczy czy demograficzny, lecz także soft power, czyli kultura, sztuka, nauka i sport. Im więcej Wiedźminów, postaci takich jak Robert Lewandowski lub Olga Tokarczuk, tym lepszą markę zyskuje Polska. W efekcie wygrywa również polska gospodarka.
Ważną częścią pierwszego dnia kongresu będzie Polsko-Austriackie Forum Ekonomiczne „Green Future” z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena. To platforma do dyskusji o energii odnawialnej, ekologicznych technologiach i europejskiej zielonej gospodarce, która poświęcona będzie trzem obszarom tematycznym: digitalizacji, zielonym technologiom oraz zdrowiu. Wezmą w nim udział przedstawiciele polskiego i austriackiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Forum będzie okazją do znalezienia partnerów biznesowych, zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów. Organizatorami imprezy są Krajowa Izba Gospodarcza, wydział handlowy Ambasady Austrii – Advantage Austria oraz Kongres 590 przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Kongres 590 na trwale wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych kraju. Poprzednia edycja odniosła wielki sukces: wzięło w niej udział ponad 200 prelegentów, a transmisje online z prowadzonych równocześnie na czterech scenach paneli obejrzało ponad 60 tys. osób. Tym razem spotkanie odbędzie się w tradycyjnej formule – dzięki temu wszyscy uczestnicy nie tylko będą mogli oglądać dyskusje i wystąpienia na żywo, lecz również odwiedzić stoiska partnerów kongresu oraz nawiązać z nimi bezpośrednie relacje biznesowe. Organizator zapewnia również ogólnodostępną transmisję na stronie kongres590.pl.
Wszyscy zainteresowani osobistym udziałem w wydarzeniu mogą kupić bilety na stronie kongres590.pl.