Transfer wiedzy do gospodarki jest wyzwaniem, które Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (Łukasiewicz – KIT) skutecznie podejmuje już od ponad roku, realizując tematy w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju – Inteligentna mobilność, Zrównoważona gospodarka i energia, Transformacja cyfrowa i Zdrowie.

Otwarcie na problemy różnych branż, opracowywanie i wykonywanie prototypowych rozwiązań sprawia, że instytut jest sprawnym i efektywnym łącznikiem między nauką i biznesem.

Łukasiewicz – KIT aktywnie uczestniczy w Systemie Wyzwań https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, w ramach którego grupa naukowców Sieci w nie więcej niż 15 dni roboczych podejmuje wyzwanie i proponuje przedsiębiorcy konkretne rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Instytut pomaga też pozyskiwać fundusze na realizację projektów biznesowych partnerów. Jak tłumaczy dr inż. Jadwiga Kamińska, kierownik Centrum Technologii Odlewania w Łukasiewicz – KIT: „Stosujemy kilka modeli współpracy, które każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Klientów. Najpopularniejszym jest wspólna realizacja projektów badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcą, z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z Programów Operacyjnych, których dysponentami są NCBR i PARP”.

Lata doświadczeń i prężna kadra naukowa wyznaczają aktualny obszar działalności Łukasiewicz – KIT zdefiniowany na nowo w wyniku konsolidacji Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. To odlewanie stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, technologie przyrostowe (druk 3D), obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna, inżynieria materiałowa i metrologia techniczna, montaż i automatyzacja procesów wytwarzania. Do najczęściej rozwiązywanych zagadnień z zakresu określonego obszarem aktywności badawczej i wdrożeniowej należą: opracowanie technologii odlewniczych, otrzymywanie materiałów specjalnych technikami spiekania, skanowanie i druk 3D, obróbka materiałów oraz projektowanie, wytwarzanie i modernizacja urządzeń do dozowania, pakowania, znakowania i etykietowania. Instytut pełni także funkcje Jednostki Notyfikowanej (NB 1455), Jednostki Certyfikującej (AC 030) oraz Laboratorium Akredytowanego (AB 197 i AB 494).

Miarą atrakcyjności oferty rynkowej Łukasiewicz – KIT są nagrody i wyróżnienia otrzymywane podczas międzynarodowych imprez branżowych. Podczas zakończonych niedawno Międzynarodowych Targów Poznańskich złote medale przyznano trzem produktom Łukasiewicz – KIT, a były to: Narzędzia metaliczno-diamentowe bez udziału materiałów krytycznych do obróbki powierzchni betonowych i kamiennych, Innowacyjne żywice furfurylowe Żywfur EKO® dedykowane dla przemysłu odlewniczego (w Konsorcjum z Grupą Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. i Prec-Odlew sp. z o.o.) oraz Innowacyjne narzędzia do maszyn leśnych z modyfikowaną powierzchnią roboczą elementów odlewanych (w Konsorcjum z Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych i Przedsiębiorstwem Innowacyjnym Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o.).

Wracając do historii… W 1946 r. powstał Instytut Odlewnictwa, a w 1949 – Instytut Obróbki Skrawaniem (od 2005 r. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania). Połączenie obu jednostek w 2020 r. dało efekt synergii kompetencji i doświadczenia w dziedzinie technologii wytwarzania. Z jednej strony mamy do czynienia z tradycją kilkudziesięciu lat pracy naukowo-badawczej na rzecz polskiej gospodarki, z drugiej – z grupą pełnych inicjatywy naukowców, mocno zaangażowanych w pokonywanie problemów technologicznych, z którymi borykają się na co dzień przedsiębiorcy z różnych branż. W odpowiedzi na potrzeby przez nich zgłaszane powstają nowe ,,szyte na miarę’’ rozwiązania. Łukasiewicz – KIT oferuje wiele możliwości współpracy, od wspomnianych Wyzwań Łukasiewicza, przez usługi badawcze, doradcze, laboratoryjne i projektowe, aż do kompleksowych rozwiązań na potrzeby konkretnych procesów technologicznych.

Zapraszamy sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl.

ikona lupy />
foto: materiały prasowe