Nowa premier wygłasza w Sejmie expose, którego słuchają między innymi górnicy, zgromadzeni przed budynkiem parlamentu.
Ewa Kopacz powiedziała, że celem nowych przepisów ma być ochrona naszego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, doprowadzenie do tego, by ta branża była rentowna i zmniejszenie kosztów energii w polskich domach. Projektowana ustawa zawiera przepisy, zakładające koncesjonowanie sprzedaży, określenie wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych, preferujące produkty pochodzenia unijnego. Ewa Kopacz zapowiedziała też wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii węglowych.
Do Warszawy przyjechali pracownicy zrzeszeni w kilkunastu górniczych centralach związkowych. Domagają się ograniczenia importu taniego węgla z Rosji, chcą badania jego jakości, postulują stworzenie polskich składów węgla. Sprzeciwiają się ograniczeniu swoich praw, w szczególności "prawa do terminowej wypłaty wynagrodzenia".