KGHM Polska Miedź wykorzystuje w bieżącej działalności innowacyjne rozwiązania przygotowane przez swoich pracowników i ma obecnie ok. 40 projektów innowacyjnych gotowych do wdrożenia, poinformował wiceprezes ds. rozwoju Adam Bugajczuk.

"To, co zrobiliśmy, aby pozyskać nowe rozwiązania techniczne jeszcze przed pandemią przyniosło ok. 80 nowych pomysłów z czego ok. 40 projektów innowacyjnych jest gotowych do implementowania. Nasza Giełda Pomysłów, która wystartowała kilka lat temu, była bardzo sformalizowana i był zbyt duży udział bezpośrednich przełożonych, co często komplikowało kreatywność wdrażania tego co pracownicy wymyślali. Dziś zgłoszenie pomysłu jest bardzo proste. Wystarczy e-mailem przesłać własne rozwiązanie na kontakt w wydziale wynalazczości. Za chwilę będziemy jeździć po oddziałach z nową edycją giełdy wynalazczości" - powiedział Bugajczuk w trakcie panelu na Konferencji "Masters&Robots 60 lat KGHM".

"W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że tak naprawdę firmy zewnętrzne nie znają naszych procesów [technologicznych], wszystkich wewnętrznych uwarunkowań i mają duży problem z wdrożeniem swoich projektów. To członkowie naszej załogi, są idealnym materiałem do tego, żeby usprawniać pracę tak, aby była bezpieczniejsza, bardziej efektywna. To oznacza, że nagradzamy ich nagrodami pieniężnymi, a oni biorą czynny udział w zmianach i przez to bardziej się w nie angażują" - dodał wiceprezes.

Bugajczuk podkreślił, że spółka korzystać z pomysłów które oferują startupy, uczelnie, instytuty i różnego rodzaju firmy mające duże doświadczenie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 roku miała 23.63 mld zł skonsolidowanych przychodów.