Naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz prowadzą prace, które zmierzają w kierunku bardziej przystępnych cenowo i przyjaznych dla środowiska technologii produkcji stali.

Naukowcy z Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza wraz z innymi jednostkami naukowymi pracują nad uzyskaniem neutralności klimatycznej. Opatentowali sposób wytwarzania stali bezpośrednio z rudy żelaza z zastosowaniem wodoru. Dzięki temu wydzielanie CO2 do atmosfery zostanie znacznie ograniczone dzięki wyeliminowaniu kosztownych etapów produkcji stali. Instytut prowadzi wszechstronne prace z obszaru metalurgii żelaza tak, aby doprowadzić tę technologię do przemysłowego wdrożenia. – Szacujemy, że do rozwinięcia metody do rozmiarów przemysłowej skali produkcji będziemy musieli poczekać kilka lat – stwierdza dr hab. inż. Adam Zieliński, dyrektor Łukasiewicz – IMŻ.
Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy z firmą Progresja Space rozpoczął także realizację projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną /ESA/ „High Temperature Material Characterisation For Thruster Applications”. Celem projektu jest opracowanie charakterystyk materiałów wykorzystywanych przy produkcji m.in. dysz silników sterujących w satelitach.
W ramach tego projektu Łukasiewicz – IMŻ prowadzi zaawansowane symulacje fizyczne procesów przeróbki plastycznej metali, badania procesów zmęczenia cieplno-mechanicznego, pełzania oraz badania wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur do 1600°C z wykorzystaniem systemu Gleeble 3800. Takie badania nie były do tej pory prowadzone w żadnym ośrodku badawczym w Polsce. Ze względu na unikatowość systemu Gleeble 3800 oraz wysoce wykwalifikowaną kadrę badawczą Łukasiewicz – IMŻ jest jedyną w Europie jednostką badawczą, która jest w stanie zrealizować tego typu badania.
Badania wpisują się w najnowszy trend Space 4.0 zmierzający w kierunku bardziej przystępnych cenowo i przyjaznych dla środowiska technologii produkcji elementów statków kosmicznych. – Naszą ambicją jest, by projekt realizowany z Progresją Space wsparł nowoczesne technologie, które znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu – podkreśla Adam Zieliński, dyrektor Łukasiewicz – IMŻ.
Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza kontynuuje 76-letnią tradycję w działalności na rzecz nauki i przemysłu. Dzięki dokonaniom i bieżącej aktywności badawczo-wdrożeniowej Instytut jest ośrodkiem naukowym uznawanym w kraju i za granicą. Sześć grup badawczych Instytutu prowadzi badania i prace dla przemysłu w nowoczesnych laboratoriach. Wdrażamy do produkcji nowe asortymenty wyrobów ze stali konstrukcyjnych wielofazowych – dla transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego, stali ultrawytrzymałych nanostrukturalnych dla przemysłu obronnego, wydobywczego i maszynowego oraz ze stali odpornych na pełzanie dla konwencjonalnej energetyki ultranadkrytycznej. Wysoko wyspecjalizowana kadra opracowuje nowe i udoskonala stosowane gatunki stali i stopów na bazie żelaza, opracowuje, wytwarza oraz sprzedaje certyfikowane materiały odniesienia do analiz chemicznych, tzw. wzorce składu chemicznego do nowoczesnych stali, rud żelaza oraz stopów niklu i kobaltu. Atutem prac badawczych instytutu jest bardzo szeroki zakres badań właściwości stali i stopów: od projektowania ich składu, poprzez technologię wytwarzania i kształtowania wyrobów metalowych, możliwości tworzenia nowych gatunków, na pełnym recyklingu złomu stalowego kończąc.
Walcarka do walcowania na gorąco wraz z urządzeniami do obróbki cieplnoplastycznej / foto: materiały prasowe
Partner
foto: materiały prasowe