Od 1 października dyrektorzy Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą zarabiać o 10 procent mniej niż dotychczas. Taką decyzję, w związku z koniecznością ograniczenia kosztów osobowych, podjął zarząd spółki.
Reklama

Władze JSW poinformowały poza tym, że tegoroczny deputat węglowy emerytów i rencistów zostanie wypłacony w październiku. Natomiast zarząd spółki rozważa odstąpienie od wypłacenia emerytom i rencistom deputatu węglowego w przyszłym roku.

JSW razem z innymi spółkami węglowymi zwróciła się do rządu z propozycją przejęcia przez ZUS zobowiązań wobec emerytów i rencistów górniczych dotyczących bezpłatnego węgla, podobnie jak w przypadku emerytowanych kolejarzy i pracowników likwidowanych kopalń. Odstąpienie od wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy emerytom i rencistom pozwoliłoby spółce zaoszczędzić w przyszłym roku ponad 64 miliony złotych.

Zarząd spółki uważa też za niezbędne wprowadzenie w szybkim tempie programu dostosowawczego dla kopalni Krupiński w Suszcu. Miałby on zapobiec pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej tego zakładu.

Władze JSW zwróciły się do związków działających w kopalni o wyrażenie zgody na zmianę systemu czasu pracy. Miałaby ona polegać na wprowadzeniu w niej 6-dniowego tygodnia pracy, przy zachowaniu 5-dniowego tygodnia pracy dla załogi. Zmiany te są jednym z warunków niezbędnych do poprawy sytuacji kopalni i zapewnienia jej rentowności w perspektywie najbliższych lat - czytamy w oświadczeniu JSW.