Spółka powstała z przekształcenia istniejących w II połowie XX wieku Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „LENKO”. Przedsiębiorstwo to historię swą wywodziło od dwóch niezależnych podmiotów gospodarczych:
• Zakładów Przemysłu Włókienniczego „LENKO” założonych w 1890r.
• Spółki „C. B. Schneider und Co” założonej w 1848 roku.
W 1903 r. przedsiębiorstwo wykupione zostało przez kartel wiedeński i funkcjonowało pod nazwą „Unia” Spółka Akcyjna Przemysłu Jutowego. Na początku produkowało wyroby z juty.
W czasie okupacji hitlerowskiej obydwa zakłady pozostawały początkowo pod zarządem komisarycznym, a w 1943 r. Zakład A przeszedł na własność firmy niemieckiej „Jute-Spinnerei und Weberei Bremen”, a Zakład B wykupili współwłaściciele, którzy do końca wojny prowadzili go pod firmą „Jute-Union, Wanke, Kerth und Cudzy”. W 1945 roku oba przedsiębiorstwa przeszły pod zarząd państwowy, a w roku 1947 otrzymały status przedsiębiorstw państwowych.
Zostały połączone pod szyldem Bielskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „LENKO” w 1959 r.
W roku 1969 przyjęto program modernizacji przedsiębiorstwa, którego głównym elementem była chemizacja produkcji.
W 1994 r. zapadła decyzja o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa poprzez przystąpienie do programu narodowych funduszy inwestycyjnych.
W 2004 r. LENKO przeszło znaczącą zmianę w swojej historii. Skarb Państwa i Narodowe Fundusze Inwestycyjne sprzedały większość swoich akcji, a właścicielem większości akcji przedsiębiorstwa został jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie - grupa MARMA Polskie Folie.
Nastąpił dynamiczny rozwój, wskutek czego dotychczasowa lokalizacja zakładu przestała odpowiadać potrzebom przedsiębiorstwa. Przy ul. Okrzei LENKO dysponowało ograniczoną i przestarzałą powierzchnią produkcyjną, jego obecność stała się uciążliwa dla sąsiadów, zakład nie mógł inwestować w nowe maszyny. Dlatego firma zdecydowała się przenieść działalność do Wilkowic, gdzie zakupiła ok. 4 ha gruntu, na którym powstał nowoczesny kompleks produkcyjno - biurowy liczący ponad 10 000 m2. Dzięki tej inwestycji i wsparciu większościowego akcjonariusza LENKO S.A. ominęło bariery hamujące dalszy rozwój, a załoga uzyskała satysfakcję pracy w nowoczesnych zakładzie, co nie było możliwe w dotychczasowych starych budynkach w centrum Bielska-Białej. W nowej lokalizacji znalazł swoje miejsce zarówno dotychczasowy park maszynowy jak i nowe ciągi technologiczne.
Obecnie LENKO S.A. produkując na potrzeby Grupy MARMA Polskie Folie uzupełnia jej ofertę dla krajowych i zagranicznych odbiorców wyrobów w wielu różnorodnych branżach. Wspomaga producentów żywności, farmerów, leśników, sadowników, drobnych rolników i wielu hobbystów zajmujących się uprawą roślin produkując agrowłókniny, tkaniny ogrodnicze, dzianiny cieniujące, kaptury ochronne, rękawy dziane i worki raszlowe. Służy wykonawcom obiektów budowlanych dostarczając folie paroizolacyjne, paroprzepuszczalne, przeciwwilgociowe i taśmy kalenicowe. Wspiera odbiorców włóknin technicznych oferując włókniny polipropylenowe surowe i powlekane oraz konfekcjonowane do produkcji membran dachowych, mebli, materacy, wodoszczelnych pokrowców samochodowych i rowerowych oraz taśm klejących. Zapewnia producentom opakowań worki polipropylenowe, worki raszlowe i tkaniny polipropylenowe powlekane do pakowania produktów sypkich, materiałów niebezpiecznych, materiałów wrażliwych na wilgoć, w transporcie elementów drewnianych i stalowych oraz produkcji pojemników elastycznych. A ostatnio pomaga społeczeństwu chronić zdrowie i życie dostarczając włókniny spunbond do produkcji maseczek medycznych chirurgicznych i FFP2 oraz laminatów barierowych na fartuchy i podkłady medyczne. Ponad 30% wyrobów Spółki sprzedawane jest na rynki zagraniczne, cenione są wszędzie za wysoką i powtarzalną jakość.
Proces produkcyjny w firmie LENKO S. A. może odbywać się w sposób jednoetapowy, gdzie wyrób gotowy powstaje na jednym odcinku parku maszynowego, skąd trafia bezpośrednio do klienta lub w sposób wieloetapowy, co wiąże się z produkcją złożonego wyrobu przetwarzanego na kilku maszynach. Przeważająca część procesów produkcyjnych wiąże się z obróbką tworzyw sztucznych, w szczególności polietylenu oraz polipropylenu. Wskazane materiały podlegają procesowi ekstruzji, a następnie szeroko pojętej konfekcji.
Jedną z kluczowych maszyn w Spółce jest linia do produkcji włóknin typu spunbond. Zaopatruje ona zakład w półfabrykaty, niezbędne do dalszej produkcji wyrobu gotowego lub materiały przeznaczone do bezpośredniej wysyłki dla klienta. Proces produkcyjny rozpoczyna się od poboru surowców, które zgodnie z odpowiednimi parametrami transportowane są do układu mieszalniczego celem uzyskania jednolitej konsystencji. Wytworzony w ten sposób stop na drodze wielu procesów fizyko-chemicznych przyjmuje postać włókien, które następnie w procesie chłodzenia ulegają rozciąganiu, prasowaniu, a ułożona w postaci wstęgi włóknina, ostatecznie nabiera kształtu, struktury i odpowiedniej wytrzymałości wyrobu gotowego. W trakcie produkcji istnieje możliwość dozowania wszelkiego rodzaju dodatków oraz barwników.
Kolejnym ważnym elementem parku maszynowego zakładu jest bogato wyposażona sekcja powlekarek pozwalająca na wytłaczanie folii metodą CAST. Jest to proces ciągły otrzymywania wyrobów lub półwyrobów z tworzyw polimerowych, polegający na uplastycznieniu materiału, a następnie jego ukształtowaniu poprzez wyciskanie przez odpowiednio ukształtowany ustnik znajdujący się w głowicy. Materiałem wyjściowym są w przeważającej ilości surowce polipropylenowe oraz polietylenowe w formie granulatu. Linie do ekstruzji posiadają w pełni skomputeryzowany system dozowania niezależnych surowców, których proporcje wprowadzane są przez oprogramowanie. Dużą zaletą jest obecność dodatkowego modułu aktywacji powierzchniowej materiału wejściowego przed laminacją przy zastosowaniu wyładowań koronowych wywoływanych za pomocą promieniowania UV generowanego przez elektrodę ceramiczną. Skuteczna aktywacja powierzchni poprawia adhezję filmu oraz farb drukarskich do podłoża.
Oprócz wymienionych wyżej linii produkcyjnych, zakład posiada również oddziały wyposażone w szereg maszyn konfekcyjnych oraz sekcję krosien służących do tkania zarówno płaskiego jak i okrągłego oraz maszyny dziewiarskie, które dzięki liniowej produkcji zaopatrywane są w tasiemki z zakładowych agregatów do produkcji monofilamentów. Warto wspomnieć również o nowo stworzonym oddziale wyrobów medycznych co wiązało się z zakupem nowych linii do produkcji maseczek o różnym zastosowaniu.
Dzięki bogatemu wyposażeniu parku maszynowego, firma przejawia niezwykłą elastyczność i bardzo szybko potrafi dostosować się do sytuacji rynkowej. Możliwość produkcji włóknin, tkanin, folii, laminatów, maseczek, itd. pozwala na zaoferowanie szerokiej gamy wyrobów mających zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu.
Niezwykle ważnym aspektem jest wewnętrzny recykling firmy. Większość produkcyjna parku maszynowego posiada zespoły pozwalające na ponowne wykorzystanie surowca w postaci powstających odpadów produkcyjnych, które trafiają do przetworzenia na konkretnej maszynie. Pozostała część odpadów wysyłana jest do firm produkujących regranulat, który ponownie trafia na poszczególne linie produkcyjne w formie surowca.
Firma LENKO S. A. zatrudnia wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą obejmującą całą hierarchiczną strukturę organizacyjną w firmie. Dobór pracowników polega na odpowiednim dopasowaniu potencjału zawodowego do wymogów na danym stanowisku pracy. Pozwala to na zwiększenie poziomu efektywności, jakości oraz ciągłości funkcjonowania procesu produkcyjnego. Specjaliści zatrudnieni w Spółce nieustannie dbają o zapewnienie konkurencyjnej pozycji rynkowej firmy, na co wpływa m. in. różnorodność produktów, poziom zadowolenia klientów, wysoka jakość procesowa, a także kontrola wszystkich etapów produkcji.
W lokalizaji firmy Lenko S.A Marma Polsie Folie uruchomiła prężnie działające Centrum Badań i Rozwoju. Od początku trwania tego projektu wykonano szereg badań w zakresie nowych technologii wytwarzania i łączenia różnego rodzaju tworzyw sztucznych na bazie poliolefin. Wprowadzono na rynek niezliczoną ilość nowych wyrobów, do których należą m. in. materiały antygradowe, hydroizolacyjne, czy medyczne. Oprócz pracy nad nowatorskimi oraz niezwykle konkurencyjnymi wyrobami, CBR ma za zadanie nadzorować liczne próby przeprowadzane nieustannie celem optymalizacji produkcji, utrzymania na wysokim poziomie stabilizacji procesowej oraz jakości wyrobów, co ma istotne znaczenie w pościgu za nieustannie zmieniającymi się trendami rynkowymi.
Grupa Marma Polskie Folie na bazie zakładu produkcyjnego Lenko S.A. zaopatruje wiele rynków zbytu w szeroką gamę produktów: od włóknin, poprzez tkaniny oraz materiały powlekane, na wyrobach medycznych kończąc. Wraz z zwiększającą się produkcją i rozszerzeniem wachlarza asortymentów firma nieustannie utrzymuje wysoką jakość swoich produktów. Duże znaczenie w procesie dbania o klasę produktu ma corocznie odnawiany certyfikat ISO 9001. W ramach certyfikacji rozwijane są kolejne procedury i procesy mające za zadanie utrzymanie powtarzalności produkcji oraz jej wysokiego poziomu. Ogromną rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości odgrywają pracownicy, których świadomość produkcji oraz praca w systemie samokontroli daje gwarancję dobrze wykonanego produktu. Tę gwarancję potwierdzają wewnętrzne testy produktów, które przeprowadza kadra wykwalifikowanych kontrolerów jakości. Certyfikat ISO 9001 to nie tylko papier oprawiony w ramkę, to również odpowiedzialność i poczucie dobrze wykonywanej pracy. Pracy dającej satysfakcję, zadowolenie i bezpieczeństwo.
Kontrola nie ogranicza się jedynie do testów produktów. Kontrola to tez nacisk na przestrzeganie przyjętych norm, zasad, instrukcji i procedur. Wiele produktów jest cyklicznie kontrolowanych przez zewnętrzne, akredytowane laboratoria, które wykonują specjalistyczne badania potwierdzające właściwości gotowych wyrobów. Warto wspomnieć o produkcie jaki, ostatnimi czasy, jest w centrum zainteresowania każdego, świadomego człowieka – o maseczkach medycznych i produktach przeciwdziałających COVID-19. One również przeszły przez wszystkie niezbędne badania potwierdzające ich jakość i zgodność z wymaganiami.
Tajemnicą sukcesu jest stanowiąca normę w Grupie MARMA Polskie Folie innowacyjność procesowa oraz produktowa. Automatyzacja oraz nowoczesny park maszynowy są niezbędne dla zachowania konkurencyjności i utrzymania wysokiej pozycji rynkowej. W bieżącym roku sfinalizowano transakcję zakupu nowej linii do ekstruzji, co pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć gamę nowych produktów, w szczególności wykorzystywanych w przemyśle budowlanym i medycznym – wysoko paroprzepuszczalnych membran dachowych oraz wysoko paroprzepuszczalnych wyrobów medycznych.
Dzięki przyjętemu w Grupie MARMA Polskie Folie modelowi rozwoju polegającemu na kompleksowej restrukturyzacji i modernizacji, w tym znaczącym regularnym inwestycjom w najnowsze techniki i technologie, jest ona obecnie wiodącym producentem włóknin typu spunbond, tkanin polipropylenowych surowych i powlekanych, dzianin, folii dachowych i kubełkowych, opakowań workowych (okrągłotkanych i raszlowych). Będąc członkiem Grupy MARMA Polskie Folie i korzystając z potencjału Grupy na rynku krajowym oraz europejskim LENKO S.A. może być synonimem odwagi, która przeprowadziła zakład produkcyjny przez trudy zmian na przestrzeni wielu lat działalności. Ta odwaga pozwoliła na przekształcenie profilu produkcyjnego z włókien naturalnych na wyroby oparte o włókna chemiczne. Dzięki temu grupa Marma nadal umacnia swoją pozycję na rynku, a ciągle rosnące wymagania klientów nieustannie napędzają transformację zakładów. Zakład produkcyjny w Bielsku Białej oraz Wilkowicach, to również ludzie i ich rodziny, w życiu których LENKO S.A. odegrało ogromną rolę. Dla jednych jest to zakład znany i dający pracę od pokoleń. Dla innych bezpieczne i stabilne miejsce pracy i możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, dających szansę na awans.