Możliwość taka byłaby jednak uwarunkowana wartością puli nagród. Obecnie podmioty, organizujące takie loterie i gry, mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza tzw. kwotę bazową, czyli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 3700 zł). Poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie.

Nowela przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, do 15-krotności kwoty bazowej, przy czym w ciągu roku obrotowego łączna wartość nagród w puli loterii fantowej nie będzie mogła przekroczyć 30-krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że organizacja pożytku publicznego będzie mogła teraz bez zezwolenia urządzić loterię fantową lub grę bingo fantową, w której wartość puli nagród sięgałaby ponad 50 tys. zł.

Przewidziano też odstąpienie od wymierzania kar osobom, które wzięły udział w nielegalnie lub niewłaściwie urządzonych loteriach fantowych, audiotekstowych, promocyjnych lub grach bingo fantowych. Jak tłumaczył sprawozdawca komisji poseł PO Marcin Święcicki, podyktowane jest to tym, że osoba, która wygrała nagrodę w takich grach, może nie zdawać sobie sprawy z tego, że była ona zorganizowana niezgodnie z prawem. Odstąpienie od wymierzania kar nie dotyczy jednak osób grających w kasynach.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.