KGHM Polska Miedź planuje publikację aktualizacji strategii na wrzesień bieżącego roku. Wśród rozważanych opcji są m.in. nowe źródła energii, w tym małe reaktory jądrowe, wodór i offshore.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii. Jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to zakładamy, że następne lata to będą lata miedzi i srebra - musimy więc produkować jak najwięcej, jednocześnie dbając o koszty. By to było możliwe, spółka musi się transformować" - powiedział prezes Marcin Chludziński podczas konferencji prasowej.

Wśród rozważanych zmian wskazał m.in. nowe źródła energii.

"Małe reaktory jądrowe, wodór jest potencjalnie ciekawy. Analizujemy także tematy offshore" - dodał.

"Tego strategia dotyczy i będziemy wracać z tym w szczegółach we wrześniu" - podsumował prezes.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

KGHM Polska Miedź odnotował 2 358 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 1 365 mln zł zysku kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 2 705 mln zł wobec 2 608 mln zł zysku kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 7 761 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 6 745 mln zł kwartał wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 3 723 mln zł skonsolidowanego zysku w porównaniu z 699 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z umów z klientami w wysokości 14 506 mln zł w porównaniu z 10 948 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 5 313 mln zł wobec 2 651 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld zł. Większy wolumen miedzi płatnej osiągnęliśmy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.