Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł według skorygowanego szacunku 1,8 mld zł wobec 7,27 mld zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,98 mld zł wobec wcześniej szacowanego 0,84 mld zł i wobec 6,45 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Pod koniec lipca podano, że wynik EBITDA wyniósł wstępnie w II kw. br. 1,66 mld zł, skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej sięgnął 0,84 mld zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 10,43 mld zł.

PGNiG podało dziś, że w całym I półroczu 2021 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł - według skorygowanych szacunkowych danych - 2,43 mld zł wobec 5,92 mld zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 5,2 mld zł wobec 9,35 mld zł rok wcześniej, a EBIT - odpowiednio: 3,42 mld zł wobec 7,66 mld zł.

Reklama

"Powyższe zmiany są rezultatem ujęcia korekty podziału wyceny transakcji zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń na część skuteczną (odnoszoną w kapitał własny) i nieskuteczną (odnoszoną w rachunek zysków i strat) na dzień 30 czerwca 2021 r. W efekcie, nastąpiło przesunięcie wyniku wyceny z rachunku zysków i strat do pasywów bilansu w pozycji Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń" - czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2021 roku nastąpi 2 września, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r.