"Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I półroczu 2021 r. wyniósł około 5 229 mln zł, w tym:

Reklama

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 024 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 715 mln zł,

Reklama

EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 382 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 706 mln zł,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 382 mln zł,

EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 24 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Osiągnięte przez PGE znakomite wyniki są efektem zaangażowania zarządu i pracowników w maksymalne wykorzystanie potencjału grupy. Są dla nas tym większym powodem do satysfakcji, gdyż zostały wypracowane w niełatwych czasach na rynku energii. Przed nami wielkie inwestycje w odnawialne źródła energii, dlatego ze zdwojoną siłą koncentrujemy się na efektywności naszej pracy. Mamy świadomość, że każda zarobiona przez nas dzisiaj złotówka przyczyni się do realizacji inwestycji zmieniających obraz polskiej energetyki. To kapitał, który przeznaczymy na budowę trwałej wartości firmy i dynamiczny rozwój polskiej gospodarki" - skomentował prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu wyniosły 2 247 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło około 5 948 mln zł.

"Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2021 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 32,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,6 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 18,8 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,1 PJ" - podano także.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2021 r. wyniosła 254,3 zł/MWh.

"Obecnie w PGE trwają testy na utratę wartości aktywów, których rezultat może mieć potencjalnie istotny wpływ na poziom wyniku netto. W związku z powyższym, informacja odnośnie do szacowanego poziomu wyniku netto zostanie przekazana do publicznej wiadomości wraz z wynikami testów" - czytamy dalej.

Publikacja skonsolidowanego raportu PGE za I półrocze 2021 r. zaplanowana jest na 28 września 2021 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)