- Przy realizacji projektu rządowego budowy 6 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW uwzględnione zostaną kompetencje polskiego przemysłu, poinformował pełnomocnik rządu ds.strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Realizacja tego projektu nie wyklucza budowy małych reaktorów przez firmy prywatne.

"W ramach naszej strategii chcemy docelowo dysponować 6-9 Gigawatami zainstalowanych mocy w energetyce jądrowej. Wieloskalowe założenia projektowe zakładają przy tym maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału produkcyjnego. To tak naprawdę oznacza, że docelowo chcemy wybrać jednego partnera, jedną technologię i takie rozwiązanie oczywiście przyjmiemy. Posiadanie jednej, powtarzalnej technologii jest rozwiązaniem nie podlegającym dyskusji. Dlatego nie wydaje się celowe analizowanie sytuacji, w której będziemy mieli umowy z dwiema firmami i dwa projekty, które byłyby realizowane" - powiedział ISBnews Naimski w kuluarach VI Konferencji Naukowej" Bezpieczeństwo Energetyczne filary i perspektywa rozwoju" w Rzeszowie.

Minister odniósł się także do deklaracji biznesowych polskich firm zainteresowanych zakupem małych reaktorów tzw. SMR: "Te sygnały płynące od zainteresowanych spółek, chcących komercyjnie wykorzystywać mini reaktory są ciekawe, ale chciałbym powiedzieć, że to są przecież pomysły, których skala jest zupełnie inna, niż potrzeby gospodarki narodowej. Nie jest realne rozwiązanie, aby przy pomocy małych reaktorów, zapewnić w przyszłości bezpieczeństwo energetyczne kraju" - zaznaczył.

"Chciałbym, przy tym być dobrze zrozumianym te projekty [rządowe i komercyjne] wzajemnie nie wykluczają się" - podkreślił Naimski.