W dyskusji poświęconej unijnej reformie rolnej wezmą udział m. in. komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda, prezes zarządu Confagricoltura Massimiliano Giansanti oraz Oleksandr Haidu, członek Komisji ds. Polityki Rolnej Rady Najwyższej Ukrainy. Na jakich zagadnieniach skupią się uczestnicy debaty? Przede wszystkim na problemach i wyzwaniach stojących przed rolnictwem w Unii Europejskiej.

Unijne rolnictwo zarządzane jest poprzez Wspólną Politykę Rolną (WPR). Jej początki sięgają 1962 r., kiedy to Europa szukała sposobu na zapewnienie sobie samowystarczalności żywnościowej. Podjęto wówczas decyzję o dopłacaniu rolnikom do produkcji. Wpłynęło to pozytywnie na inwestycje w rolnictwo, a niedobory żywności przestały być problemem. Skuteczność zachęt finansowych była na tyle duża, że pojawiła się nadprodukcja i brakowało zbytu na żywność. Na nowy problem zareagowano skupami interwencyjnymi. Przez szereg lat czytelników gazet szokowały obrazy z magazynów zasypanych niewykorzystanymi płodami rolnymi i produktami. Opinia publiczna zaczęła domagać się zmian. Za udaną reformą stał irlandzki komisarz Ray MacSharry, którego plan zaczął być realizowany od 1992 roku. Marnotrawstwu żywności miało zapobiec zastąpienie dopłat bezpośrednich dla rolników dopłatami do produkcji. Rolnictwo miało stać bardziej rynkowe przy zabezpieczeniu potencjału produkcyjnego europejskiej wsi.

Dzisiaj Unia Europejska ponownie przygotowuje się do reformy WPR. Produkcja rolna na terenie UE podlega ścisłej regulacji. Coraz częściej spotyka się to z krytyką rolników oraz konsumentów z państw członkowskich. Rolnicy są niezadowoleni z ograniczania produkcji, bo wpływa to na ich dochody, a konsumenci zmuszeni są wydawać na żywność więcej niż mieszkańcy państw spoza UE. Zmiany są więc konieczne.

Reklama

Zgodnie z unijną strategią rolnictwo ma być odporniejsze na wahania rynkowe. Sama produkcja rolna ma być bardziej zrównoważona, a jej wpływ na środowisko - minimalizowany. WPR ma przy tym wspierać zmiany pokoleniowe na wsi. Szczególny nacisk położono tutaj na wzmocnienie małych i średnich gospodarstw oraz spółdzielni gospodarstw rodzinnych. W jaki sposób zostaną zrealizowane cele nowej WPR? Jakie gwarancje zapewnią rolnikom nowe przepisy? Jak wpłyną one na konkurencyjność małych gospodarstw na rynku rolnym? To zagadnienia, które staną się przedmiotem dyskusji podczas XXX Forum Ekonomicznego. Tegoroczna konferencja odbędzie się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Potrwa od 7 do 9 września i będzie zlokalizowane w Karpaczu.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Głównymi partnerami są: województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz – Karpacz, Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.