Pandemia stworzyła liczne problemy społeczno-ekonomiczne w krajach naszego regionu. Europejskie oraz Krajowe Plany Odbudowy otwierają jednak nowe perspektywy rozwoju. W jaki sposób współpraca regionalna może pomóc w przezwyciężeniu problemów oraz w przyspieszeniu rozwoju Karpat? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty „Strategia Karpacka. Krajowy Plan Odbudowy” podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Międzypaństwowa współpraca gospodarcza w regionie Karpat ma wieloletnią tradycję. Już w 1993 roku przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier oraz Ukrainy podpisali deklarację utworzenia Euroregionu Karpackiego, do którego zadań należało wspieranie transgranicznej współpracy. W kolejnych latach następował rozwój tej współpracy, czego skutkiem było rozpoczęcie starań o przyjęcie makroregionalnej strategii Karpat na szczeblu unijnym. W tej chwili stworzenie Strategii Karpackiej stanowi cel działalności Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, do której należą przedstawiciele Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Łącznie kraje te odpowiadają za 9 proc. PKB Unii Europejskiej, a ich mieszkańcy stanowią blisko 19 proc. populacji europejskiej wspólnoty.

– Karpaty zasługują na większe wsparcie i nową szansę. Potrzebujemy wspólnej wizji, ram strategicznych i jasno zdefiniowanych celów dla współpracy karpackiej – mówiła przed rokiem ówczesna minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, zapowiadając starania o przyjęcie Strategii Karpackiej na szczeblu unijnym.

Przyjęcie strategii dla Karpat nabiera dodatkowego znaczenia w sytuacji kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) oraz Krajowe Plany Odbudowy są odpowiedzią krajów Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, do których powstania przyczyniła się pandemia. Ich głównym celem jest odbudowa i przywracanie odporności gospodarek UE oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Jak wykorzystać nowopowstałe instrumenty, żeby pomóc takim regionom jak Makroregion Karpat, który już wcześniej doświadczał szeregu problemów utrudniających dalszy rozwój? W jaki sposób najlepiej spożytkować środki unijne, aby wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność regionu oraz ograniczyć odpływ mieszkańców przez podniesienie jakości ich życia?

Zagadnieniom Strategii Karpackiej oraz wykorzystania środków unijnych do rozwoju regionu zostanie poświęcony panel „Strategia Karpacka. Krajowy Plan Odbudowy” podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W dyskusji wezmą udział m.in.: Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej RP, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Peter Kremský, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne odbędzie się pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”. Potrwa od 7 do 9 września i będzie zlokalizowane w Karpaczu.

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Instytut Studiów Wschodnich. Głównymi partnerami są: województwo dolnośląskie, Miasto Wrocław oraz Miasto Gospodarz – Karpacz, Port Lotniczy Wrocław oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.